Aktuality
26.5.2020 7:39 Závěrečný účet obce za rok 2019. V příloze naleznete návrh závěrečného účtu obce za rok 2019. viz "Úřední deska."
 
26.5.2020 7:35 Valná hromada SVK Žďársko. Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 11. 6. 2020 V 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do Penzionu Jámy (Jámy 157)   viz "Úřední deska."

21.5.2020 20:58 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu, která se koná dne 4. 6. 2020 od 15.00hod  viz "Úřední deska."

7.5.2020 9:13   Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebních pozemků par.č. 825/2 o výměře 1292m2 a par.č. 825/3 o výměře 1284m2..viz "Úřední deska."

7.5.2020 9:08   Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020. Ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam...  viz "Úřední deska."

7.5.2020 9:02  Oznámení o konci období nadměrného sucha. Konec období déle trvajícího nadměrného sucha, jehož začátek byl oznámen dne 6.4.2020, nastává ke dni 5.5.2020  viz "Úřední deska."

7.5.2020 8:56 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.5.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 4.5.2020.

2.5.2020 9:39 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce. viz "Úřední deska."

30.4.2020 7:15 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019  viz "Úřední deska."

23.4.2020 9:16 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 4.5.2020 od 19:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

23.4.2020 9:14 Letní svoz odpadu Letní svoz začíná v 19. týdnu, tedy od 4.5.2020, kdy se ve Vaší obci budou svážet popelnice a pak po týdnu (1x14dní) a to až do konce září.   viz "Úřední deska."
 
23.4.2020 9:12 Kraj - Veřejná vyhláška Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualízace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Nový termín je pondělí 18.května 2020 od 9:00hod.   viz "Úřední deska."


10.4.2020 20:29  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.   viz "Úřední deska."

6.4.2020 19:21  Vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha  Na  základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení  Kraje  Vysočina  ze  dne 12.  července 2016 č.10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6.4.2020 do odvolání.

24.3.2020 19:11  Hasiči, info k COVID-19 Hasičský  záchranný  sbor  ČR  na  svých  webových  stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus  COVID  19 – videoinformace,  rady  a doporučení“.   viz "Úřední deska."

24.3.2020 19:09 Doporučení MZČR k používání ochranných pomůcek Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o použivání ochranných prostředků....   viz "Úřední deska."

19.3.2020 SDH - zajištění nakupů v době karantény Vzhledem k nařízené karanténě a zvýšenému nebezpečí nákazy pro starší spoluobčany, Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda nabízí zajištění nákupu a rozvozu potravin, drogerie a léků pro starší spoluobčany obce a pro nemocné, co musí zůstat doma kvůli nebezpečí nákazy.
Služba bude poskytována od pondělí do pátku. Objednávky hlaste prosím telefonicky každý den dopoledne v době od 8:00 do 10:00 na tel. čísle 727972411. Ten samý den proběhne nákup a v odpoledních hodinách bude doručen na nahlášené adresy. viz "Úřední deska."

19.3.2020 18:08  SVK Žďársko - rozpočtové provizorium  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ve smyslu zákona 250/2000 Sb. přijalo rozhodnutí, aby se po určitou dobu, nejdéle po období II.Q 2020, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko řídil pravidly ro zpočtového provizoria.  viz "Úřední deska."

16.3.2020 19:31  Valná hromada SVK Žďársko - ZRUŠENA Na základě usnesení vlády České republiky, tímto oznamujeme, že se ruší konání valné hromady SVK Žďársko, která se měla konat dne 26. 3. 2020.  viz "Úřední deska."

16.3.2020 19:28  Oznámení farnosti Křižanov Vážení farníci, na základě vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření, vás chci informovat, že se ruší konání mší svatých do odvolání.  viz "Úřední deska."

15.3.2020 12:30  Mimořádná opaření MZČR, usnesení vlády ČR  Usnesení vlády ČR a další dokumenty vydané MV v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. viz "Úřední deska."

12.3.2020 20:40  Vyhlášení nouzového stavu usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.  viz "Úřední deska."

12.3.2020 20:38  Oznámení farnosti Křižanov Vážení farníci, na základě vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření, vás chci informovat, že se ruší konání páteční i nedělní mše svaté.  viz "Úřední deska."

11.3.2020 21:09 SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 26. 3. 2019 v 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do kongresového sálu HOTELU JEHLA ve Žd'áře nad Sázavou  viz "Úřední deska."

11.3.2020 20:53 Uzavírka silinice Výlukové jízdní řády autobusů.  viz "Úřední deska."

20.2.2020 16:41 Uzavírka siliniceKrajský úřad Kraje Vysočina Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, sděluje k akci "Rekonstrukce traťoveho ůseku Křižanov - Sklené nad Oslavou" následující:
V uzavřených úsecích v současné době provozuje veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále VLOD) dopravce ZDAR, s.r.o (linka 840201, 840207, 840208)
Návr řešení:   viz "Úřední deska."

13.2.2020 15:05 Záměr prodeje stavebního pozemku Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/6 o výměře 1192m2..  viz "Úřední deska."

13.2.2020 14:47 Veřejná vyhláška. Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., stanoví přechodnou úpravy provozu komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí viz "Úřední deska."

7.2.2020 8:13 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 6.2.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 6.2.2020.

30.1.2020 7:36 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda se bude konat dne 6.2.2020 od 18.00hod.  viz "Úřední deska."

29.1.2020 20:11 Uzavírka silinice Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 16.10.2019 žádost, o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice č.III/36051 v k.ú. Dobrá Voda, s požadovaným tennínem:
17.2. - 13.3. 2020 částečná uzavírka
14.3. - 27.3. 2020 úplná uzavírka
28.3. - 30.6.2020 částečná uzavírka
viz "Úřední deska."

9.1.2020 7:52 Tříkrálová sbírka 2020. Výsledky viz "Tříkrálová sbírka."

5.1.2020 20:32 VV SDH DObrá Voda. Aktualizace členů VV SDH Dobrá Voda - volby  viz "Výkonný výbor SDH."

4.1.2020 17:42 Výšlap na Holý vrch. Info a foto s tradičního novoročního výšlapu na Holý vrch  viz "Výšlap na Holý vrch."

28.12.2019 20:29 Rozpočet obce na rok 2020. Rozpočet obce na rok 2020  viz "Rozpočet obce."

23.12.2019 10:49 SVK Žďársko. Rozpočtové opatření č.9-2019 a provizorium na Q1 2020.  viz "Úřední deska."

Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one