Aktuality

9.1.2020 7:52 Tříkrálová sbírka 2020. Výsledky viz "Tříkrálová sbírka."

5.1.2020 20:32 VV SDH DObrá Voda. Aktualizace členů VV SDH Dobrá Voda - volby  viz "Výkonný výbor SDH."

4.1.2020 17:42 Výšlap na Holý vrch. Info a foto s tradičního novoročního výšlapu na Holý vrch  viz "Výšlap na Holý vrch."

28.12.2019 20:29 Rozpočet obce na rok 2020. Rozpočet obce na rok 2020  viz "Rozpočet obce."

23.12.2019 10:49 SVK Žďársko. Rozpočtové opatření č.9-2019 a provizorium na Q1 2020.  viz "Úřední deska."

19.12.2019 17:49 Obecní zpravodaj č.4/2019   Obecní zpravodaj č.4/2019.   viz "Obecní zpravodaj."

18.12.2019 20:39 Záměr výpůjčky nebytových prostor Starosta obce vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě v majetku obce, od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021.  viz "Úřední deska."

18.12.2019 20:37 Záměr prodeje části pozemku Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2182/1 o výměře cca 72,17m2.   viz "Úřední deska."

15.12.2019 10:16 Vyřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019...  viz "Úřední deska."

15.12.2019 10:06 Obecně závazné vyhlášky  Zastupitelstvo obce dne 13.12.2019 na svém zasedání schválilo tři vyhlášky - poplatek ze psů, nakládání s odpady a poplatek za odpady.  viz "Vyhlášky" - vlevo v menu

15.12.2019 9:44 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.12.2019  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 13.12.2019.

5.12.2019 8:33 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda se bude konat dne 13.12.2019 od 18.00hod.  viz "Úřední deska."

2.12.2019 7:37 Památná místa Dobré Vody Do místní knihovny byla dodána složka o památných místech Dobré Vody. Složka obsahuje fotografie a stručný popis. Pořízeno ve spolupráci obecního úřadu,knihovny a KDU-ČSL. Zveme všechny občany,kteří mají zájem k návštěvě knihovny.

27.11.2019 20:00 Návrh rozpočtu MR VMB na rok 2020 Rozpočet Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko na rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách www.mikroregionvmb.cz.  viz "Úřední deska."

24.11.2019 18:36 SVK Žďársko. Zasedání předsednictva SVK a rozpočtové opatření č.8-2019.  viz "Úřední deska."

23.11.2019 19:36 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 Návrh rozpočtu pbce na rok 2020.  viz "Úřední deska."

16.10.2019 6:24 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.11.2019  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 15.11.2019.

6.11.2019 11:55 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda se bude konat dne 15.11.2019 od 18.00hod.  viz "Úřední deska."

6.11.2019 11:52 SVK Žďársko. Zasedání předsednictva SVK a rozpočtové opatření č.7-2019.  viz "Úřední deska."

1.11.2019 20:14 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu, která se koná dne 21. 11. 2019   viz "Úřední deska."

30.10.2019 8:05  Vítání občánků 2019 Dne 19. 10. 2019 se konalo Vítání občánků do života. viz "Vítání občánků"

27.10.2019 12:32  Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2019, které se bude konat dne 5. 11. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. viz "Úřední deska."

20.10.2019 13:14 Propachtování rybníka Demač. Starosta obce vyhlašuje záměr na propachtování rybníka „Demač"   viz "Úřední deska."

5.10.2019 10:48 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.10.2019  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 4.10.2019.

3.10.2019 8:58 SVK Žďársko. Zasedání předsednictva SVK a rozpočtové opatření č.6-2019.  viz "Úřední deska."

30.9.2019 21:10 Obecní zpravodaj č.3/2019   Obecní zpravodaj č.2/2019.   viz "Obecní zpravodaj."

27.9.2019 7:29 E-on - přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 25.10.2019 od 07:30 do 14:30hod.
Vypnutá oblast: Obec Dobrá Voda odběratelská trafostanice Dobrá Voda ACTI BOYS (č. 201020) Odběratelská trafostanice Dobrá Voda družstvo (č. 200139)

26.9.2019 7:08 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda se bude konat dne 4.10.2019 od 19.00hod.  viz "Úřední deska."

26.9.2019 7:06 Stavební povolení silnice Vídeň - Křižanov Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, speciální jako stavební úřad věcně příslušný, ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení ze dne 2.8.2019, kterou podal Kraj Vysočina, a na základě provedeného řízení vydává stavební povolenína stavbu: III/36051 Křižanov -Vídeň.   viz "Úřední deska."

4.7.2019 19:45 Rozpočtová opatření SVK Žďársko. rozpočtová optaření č.5 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.   viz "Úřední deska."

2.9.2019 14:06  Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2019, které se bude konat dne 10. 9. 2019 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. viz "Úřední deska."

22.8.2019 15:39 Veřejná vyhláška Stavební povolení pro stavbu dráhy: “Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“   viz "Úřední deska."

14.8.2019 21:05 E-on - přerušeí elektro Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 11.09.2019 od 07:30 do 14:30hod.

14.8.2019 21:05 Veřejná vyhláška Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území   viz "Úřední deska."

11.8.2019 20:07 Záměr prodeje části pozemku Záměr na prodej části pozemku par. č . 2182/13 o výměře cca 1 m2    viz "Úřední deska."

9.8.2019 22:06 Oznámení o zaháhejí stavebního řízení silnice III/36051 Křižanov-Vídeň   viz "Úřední deska."

9.8.2019 22:04 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.8.2019  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 9.8.2019.

7.8.2019 7:37 Průzkum internetu v domácnostech v ČR Dotazík nalezneta na: https://grantthornton.eu/pruzkumint/  Více info na "Úřední deska."

4.8.2019 8:53 Zahájení správního řízení zrušení trvalého pobytu.  viz "Úřední deska."

1.8.2019 8:58 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda se bude konat dne 9.8.2019 od 19.00hod.  viz "Úřední deska."

21.7.2019 20:13 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.7.2019  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 19.7.2019.

19.7.2019 8:34  Prodloužení platnosti územního rozhodnutí - rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou. viz "Úřední deska."

19.7.2019 8:32 Oznámení o zaháhejí stavebního řízení veřejnou vyhláškou - rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou.   viz "Úřední deska."

12.7.2019 12:19 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda se bude konat dne 19.7.2019 od 19.00hod.  viz "Úřední deska."

2.7.2019 21:12 Rozpočtová opatření SVK Žďársko. rozpočtová optaření č.4 2019 Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.   viz "Úřední deska."

2.7.2019 21:09 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 1.7.2019  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 1.7.2019.

28.6.2019 10:52 Zpravodaj obce. Obecní zpravodaj č.2/2019.  viz "Obecní zpravodaj."

21.6.2019 20:32 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda se bude konat dne 1.7.2019 od 19.00hod.  viz "Úřední deska."

Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one