Aktuality
16.9.2021 7:37 Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů volebních komis - Školení se uskuteční dne 21. září 2021 od 13.30 hodin v kinosálu Clubu Jupiter, Náměstí 17/19, Velké Meziříčí, prezence od 13.00 do 13.30 hod.      viz "Úřední deska

16.9.2021 7:32 Záměr na prodej obecních pozemků - Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecního pozemku  par. č. 1818/4 o výměře 57  m2 a par. č. 1827 o výměře  514  m2,  (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním  území  Dobrá  Voda u Křižanova.      viz "Úřední deska

16.9.2021 7:21 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 10.9.2021  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 10.9.2021

16.9.2021 7:15  Vyhláška ohledně sazby odpadů na rok 2021. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - poplatky za odpadové hospodářství obce pro rok 2021 zůstávají na 500Kč/osoba      viz "Vyhlášky

9.9.2021 8:15  Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí. Svolávám první zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021, které se bude konat ve středu 15. září 2021 ve 18:30      viz "Úřední deska

7.9.2021 8:12  Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2021, které se bude konat dne 14. 9. 2021 v 10:00 hod      viz "Úřední deska

2.9.2021 7:14 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 10.9.2021 od 19:00hod v sále KD.      viz "Úřední deska

2.9.2021 7:08 Pojízdná vinotéka - Vinařství Holánek přijede každý pátek s pojízdnou vinotékou. Každý týden nyní bude vozit burčák, který je prý nejlepší v republice a o dva týdny přiveze i výborný červený burčák. Vinotéka bude stát od 13:30 - 13:40 u zastávky autobusu.

2.9.2021 7:01 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Rozpočetové opatření č.4-2021.       viz "Úřední deska

30.8.2021 19:53 Uzavírky silnic po 1.9.2021 1.9.2021 Vídeň - průjezdná obec Vídeň ve směru od Mostiště na Bory a zpět, uzavřena ve Vídni odbočka na Dobrou Vodu, uzavřena Dobrá Voda – Křižanov       viz "Úřední deska

27.8.2021 20:02 Kůrovcové kompenzace za rok 2020  Dovoluji si Vás informovat o spouštění kůrovcových kompenzací za rok 2020. Příjem žádostí bude probíhat od 30.8.do 15.10.2021.        viz "Úřední deska

21.8.2021 9:53 Informace o počtu a sídle volebních okrsků  Starosta obce informuje, že pro volby do Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103        viz "Úřední deska

5.8.2021 Stanoven minimálního počtu členů volební komise V souladu s ustanovením.............. stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise.       viz "Úřední deska

15.7.2021 19:24 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.7.2021  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 9.7.2021

2.7.2021 20:25 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Rozpočetové opatření č.4-2021      viz "Úřední deska

1.7.2021 10:32 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 9.7.2021 od 19:00hod v sále KD.      viz "Úřední deska

30.6.2021 20:46 Závěrečný účet mikroregionu. Oznamujeme, že na webové stránce www.mikroregionvmb.cz je od 21.6.2021 zveřejněn schválený závěrečný účet Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko za rok 2020.     viz "Úřední deska

27.6.2021 8:43 Aukční vyhláška. Touto "Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových     viz "Úřední deska

27.6.2021 8:38  Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2021, které se bude konat dne 5. 7. 2021 v 9:00 hod      viz "Úřední deska

27.6.2021 8:35  Uzavírky silnic   Od 1. 7. do 31.8.2021 bude uzavřen úsek silnice Vídeň - Dobrá Voda.      viz "Úřední deska

17.6.2021 19:46 Záměr na prodej obecního pozemku - Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části obecního pozemku par. č. 2182/1 o výměře cca 91 m2     viz "Úřední deska

17.6.2020 19:44 Závěrečný účet obce za rok 2020. V příloze naleznete schválený závěrečného účtu obce za rok 2020.     viz "Úřední deska

17.6.2021 19:36 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.6.2021  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 11.6.2021

5.6.2021 18:12 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2021, které se bude konat dne 15. 6. 2021 v 10:00 hod.     viz "Úřední deska

4.6.2021 9:50 Výlukové jízdní řády od 7.6 - 13.6.2021. V týdnu od 7. do 13. června 2021 bude zastávka autobusů v naší obci dočasně přemístěna ke kulturnímu domu    viz "Úřední deska

3.6.2021 10:28 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 11.6.2021 od 19:00hod v sále KD.      viz "Úřední deska

2.06.2020 7:35 Uzavírky silnice v okolí Dobré Vody, především uzavírka obce Vídeň. Níže naleznete vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k řešení uzavírky „Vídeň - odkanalizování obce“.     viz "Úřední deska

1.6.2021 13:42 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu MIKROREGIONU VELKOMEZIŘÍČSKO – BÍTEŠSKO, která se uskuteční dne 17.6.2021 od 15.00 hod    viz "Úřední deska

26.5.2021 13:19 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Rozpočetové opatření č.3-2021    viz "Úřední deska

22.5.2021 8:33 Závěrečná účet obce za rok 2020 - návrh - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 + přílohy.      viz "Úřední deska

20.5.2021 8:33 Záměr na prodej obecního pozemku - Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecního pozemku par. č. 210/13 o výměře 102 m2         viz "Úřední deska

20.5.2021 8:26 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.5.2021  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 14.5.2021

18.5.2021 8:57 Provozní řád víceúčelového hřiště Dobrá Voda. Tento provozní řád vydává obec Dobrá Voda za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu, a využívání volného času zejména dětí a mládeže v obci Dobrá Voda a jeho blízkém  okolí      viz "Úřední deska

6.5.2021 7:12 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 14.5.2021 od 19:00hod v sále KD.      viz "Úřední deska

2.5.2021 9:00 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2021, které se bude konat dne 11. 5. 2021 v 10:00 hod     viz "Úřední deska

2.5.2021 8:59 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Rozpočetové opatření č.2-2021    viz "Úřední deska

22.4.2021 8:17  Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021. Ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v.....   viz "Úřední deska

22.4.2021 8:15  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020      viz "Úřední deska

10.4.2021 16:29 Odečty elektroměrů - V pondělí 12. dubna budou v naší obci probíhat odečty elektroměrů      viz "Úřední deska

10.4.2021 16:29 Uzavírka silnic - Opravou silnic v rámci rekonstrukce železnice Křižanov – Sklené nad Oslavou projdou celkem tři úseky v okolí Křižanova      viz "Úřední deska

 
12.2.2021 19:07 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej obecního pozemku par.č. 210/18 o výměře 73m2 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.    viz "Úřední deska."

12.2.2021 19:04 Záměr obce na propachtování pozemků. Starosta obce vyhlašuje záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Dobrá Voda u Křižanova parcelní číslo 1701/11 o výměře 1471 m2.    viz "Úřední deska."

12.2.2021 18:58 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 5.2.2021  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 5.2.2021.

11.2.2021 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.7-2020    viz "Úřední deska."

29.1.2021 8:44 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 5.2.2021 od 18:00hod v sále KD.   viz "Úřední deska."

29.1.2021 8:42 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021, které se bude konat dne 9. 2. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina...   viz "Úřední deska."

21.1.2021 19:31 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.6 a č.7 2020 + rozpočtové provizorium.  viz "Úřední deska."

19.1.2021 19:53 Prohlášení hejtmana Kraje VYSOČINA k očkování  - Prohlášení hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka k očkování proti nemoci COVID-19 - viz také www.kr-vysocina.cz.  .... "Úřední deska."


11.1.2021 21:32  Informace a novinky z CZP Žďár nad Sázavou - Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. informuje že z důvodu vážné epidemiologické situace..... "Úřední deska."

30.12.2020 21:10  Rozpočet obce na rok 2021.  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.12.2020 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2021 ve výši 24.340.400,-Kč. Viz přiložený rozpočet. viz "Rozpočet obce."

30.12.2020 21:08 Daň z nemovitých věcí  S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky jsou všechna územní pracoviště finančních úřadů, s výjimkou podatelen, uzavřena pro veřejnost.....   viz "Úřední deska."

24.12.2020 8:45 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.12.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 18.12.2020.

12.12.2020 19:54 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020, které se bude konat dne 22. 12. 2020 v 10:00 hod......   viz "Úřední deska."

10.12.2020 19:51 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 18.12.2020 od 17:00hod v sále KD.  viz "Úřední deska."

5.12.2020 18:30 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.5 viz "Úřední deska."

25.11.2020 22:12 Záměr obce na propachtování pozemků. Starosta obce vyhlašuje záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Dobrá Voda u Křižanova za účelem zemědělské výroby o celkové výměře 17,97 ha od 1.1.2021    viz "Úřední deska."

24.11.2020 20:08 Návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a Výkaz pro hodnocení rozpočtu Fin 2-12.    viz "Úřední deska."

20.11.2020 19:53 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, svolávám zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020, které se bude konat dne 1. 12. 2020 v 10:00 hod......   viz "Úřední deska."

19.11.2020 7:47 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.11.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 13.11.2020.

16.11.2020 19:59 Záměr na výpůjčku nebytových prostor. Starosta obce vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě  v majetku obce, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.   viz "Úřední deska."

10.11.2020 11:35 Svoz nebezpečného odpadu.Firma AVE CZ provede v pátek dne 13.11.2020 v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů.Svoz proběhne v době od 16,35 - 16,45 hod u zastávky autobusů obvyklým způsobem....   viz "Úřední deska."

5.11.2020 10:08 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 13.11.2020 od 17:00hod v sále KD. viz "Úřední deska."

30.10.2020 9:07 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.4 viz "Úřední deska."

23.10.2020 20:22  Veřejná vyhláška  Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po této aktualizaci.  viz "Úřední deska."

22.10.2020 8:07 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.10.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 16.10.2020.

15.10.2020 9:07 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu VM-VB  která se koná dne 5. 11. 2020 od 15.00 hodin v koncertním sále Jupiter club Velké Meziříčí. Návrh rozpočtu narok 2021.  viz "Úřední deska."

8.10.2020 9:08 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 16.10.2020 od 18:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

3.10.2020 19:12  Volby Kraje a Senát 2020 - Informace o výsledku voleb v naší obci viz "Volby Kraj 2020". Popřípadě oficiální web pro volby: www.volby.cz

1.10.2020 7:39 Obecní zpravodaj - Obecní zpravodaj č.2-2020  viz "Obecní zpravodaj"

26.9.2020 9:44 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.3 viz "Úřední deska."

25.9.2020 8:35  Volby Kraje a Senát 2020 - Krajský úřad Kraje Vysočina, na svých webových stránkách zveřejnil informaci o umístění volebních stanovišť (dále jen „drive-in  stanoviště“) pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci.     viz "Úřední deska."

10.9.2020 7:12 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR - Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č.51 Zďár nad Sázavou se uskuteční v pátek 2.října.....   viz "Úřední deska."

3.9.2020 8:12 Obecní zájezd - Info a foto  viz "Obecní zájezd."

1.9.2020 18:10 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.2 viz "Úřední deska."

31.8.2020 20:22  Náhradní doprava v době uzavírky mostu Doprava Mikrobusy při uzavírce Dobrá Voda – Křižanov. Mikrobusy budou označeny NÁHRADNÍ DOPRAVA...   viz "Úřední deska."

23.8.2020 18:18 Jmenování zapisovatele volební komise Jmenuji pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda, zapisovatelkou volební komise Ing. Michaelu Plehsbergerovou, trvale bytem Dobrá Voda č. p. 121, 594 51  Křižanov. Okrsková volební komise bude sídlit v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá Voda, č. p. 103.  viz "Úřední deska."

18.8.2020 8:50 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.8.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 12.8.2020.

18.8.2020 8:50 Počet a sídlo volebních okrsků. Dle zákona o volbách do zastupitelstev krajů informuje starosta obce o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dobrá Voda pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 2. a 3. října 2020:  volební okrsek č. 1 se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.

11.8.2020 20:06 Nařízení Krajské hygienické stanice. Nařízení č.7, č.8 a č.9 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.   viz "Úřední deska."

4.8.2020 16:50 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 12.8.2020 od 17:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

29.7.2020 22:02  Počet členů volební komise. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.....   viz "Úřední deska."

29.7.2020 22:00  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy.....   viz "Úřední deska."

23.7.2020 21:10 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.7.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 17.7.2020.

23.7.2020 20:26 Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda. Oznámení a rozhodntí o výběru nejvhodnější nabídky.  viz "Úřední deska."

23.7.2020 20:18 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/5 o výměře 1198m2 . (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.

16.7.2020 8:04 Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.  viz "Úřední deska."

9.7.2020 13:26 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 17.7.2020 od 19:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

7.7.2020 20:11 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.1 viz "Úřední deska."

26.6.2020 23:15  Výzva k podání nabídky. Název zakázky: „Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda“. Veřejná zakázka dle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky. viz "Úřední deska."

25.6.2020 9:18 Obecní zpravodaj. Obecní zpravodaj č.1-2020. viz "Obecní zpravodaj"

21.6.2020 18:53 Závěrečný účet obce za rok 2019. V příloze naleznete schválený závěrečného účtu obce za rok 2019. viz "Úřední deska."

18.6.2020 19:55 Zápis valné hromady Mikroregionu VM-VB  Zápis ze zasedání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – BítešskoZveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/4 o výměře 1196m2 . (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. viz "Úřední deska."

17.6.2020 21:18 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/4 o výměře 1196m2 . (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.

17.6.2020 21:16 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválené materiály z valné hromady SVK Žďársko, konané dne 11. 6. 2020

17.6.2020 21:15 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.5.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 12.6.2020.
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one