Aktuality
15.10.2020 9:07 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu VM-VB  která se koná dne 5. 11. 2020 od 15.00 hodin v koncertním sále Jupiter club Velké Meziříčí. Návrh rozpočtu narok 2021.  viz "Úřední deska."

8.10.2020 9:08 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 16.10.2020 od 18:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

3.10.2020 19:12  Volby Kraje a Senát 2020 - Informace o výsledku voleb v naší obci viz "Volby Kraj 2020". Popřípadě oficiální web pro volby: www.volby.cz

1.10.2020 7:39 Obecní zpravodaj - Obecní zpravodaj č.2-2020  viz "Obecní zpravodaj"

26.9.2020 9:44 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.3 viz "Úřední deska."

25.9.2020 8:35  Volby Kraje a Senát 2020 - Krajský úřad Kraje Vysočina, na svých webových stránkách zveřejnil informaci o umístění volebních stanovišť (dále jen „drive-in  stanoviště“) pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci.     viz "Úřední deska."

10.9.2020 7:12 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR - Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č.51 Zďár nad Sázavou se uskuteční v pátek 2.října.....   viz "Úřední deska."

3.9.2020 8:12 Obecní zájezd - Info a foto  viz "Obecní zájezd."

1.9.2020 18:10 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.2 viz "Úřední deska."

31.8.2020 20:22  Náhradní doprava v době uzavírky mostu Doprava Mikrobusy při uzavírce Dobrá Voda – Křižanov. Mikrobusy budou označeny NÁHRADNÍ DOPRAVA...   viz "Úřední deska."

23.8.2020 18:18 Jmenování zapisovatele volební komise Jmenuji pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda, zapisovatelkou volební komise Ing. Michaelu Plehsbergerovou, trvale bytem Dobrá Voda č. p. 121, 594 51  Křižanov. Okrsková volební komise bude sídlit v zasedací místnosti obecního úřadu Dobrá Voda, č. p. 103.  viz "Úřední deska."

18.8.2020 8:50 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.8.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 12.8.2020.

18.8.2020 8:50 Počet a sídlo volebních okrsků. Dle zákona o volbách do zastupitelstev krajů informuje starosta obce o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dobrá Voda pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 2. a 3. října 2020:  volební okrsek č. 1 se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.

11.8.2020 20:06 Nařízení Krajské hygienické stanice. Nařízení č.7, č.8 a č.9 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.   viz "Úřední deska."

4.8.2020 16:50 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 12.8.2020 od 17:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

29.7.2020 22:02  Počet členů volební komise. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.....   viz "Úřední deska."

29.7.2020 22:00  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy.....   viz "Úřední deska."

23.7.2020 21:10 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.7.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 17.7.2020.

23.7.2020 20:26 Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda. Oznámení a rozhodntí o výběru nejvhodnější nabídky.  viz "Úřední deska."

23.7.2020 20:18 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/5 o výměře 1198m2 . (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.

16.7.2020 8:04 Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.  viz "Úřední deska."

9.7.2020 13:26 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 17.7.2020 od 19:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

7.7.2020 20:11 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - rozpočtové opatření č.1 viz "Úřední deska."

26.6.2020 23:15  Výzva k podání nabídky. Název zakázky: „Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda“. Veřejná zakázka dle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky. viz "Úřední deska."

25.6.2020 9:18 Obecní zpravodaj. Obecní zpravodaj č.1-2020. viz "Obecní zpravodaj"

21.6.2020 18:53 Závěrečný účet obce za rok 2019. V příloze naleznete schválený závěrečného účtu obce za rok 2019. viz "Úřední deska."

18.6.2020 19:55 Zápis valné hromady Mikroregionu VM-VB  Zápis ze zasedání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – BítešskoZveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/4 o výměře 1196m2 . (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. viz "Úřední deska."

17.6.2020 21:18 Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebního pozemku par.č. 825/4 o výměře 1196m2 . (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.

17.6.2020 21:16 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - schválené materiály z valné hromady SVK Žďársko, konané dne 11. 6. 2020

17.6.2020 21:15 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.5.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 12.6.2020.
14.6.2020 20:22 Uzavírka silnice na Křižanov.  Rekonstrukce traťoveho ůseku Křižanov - Sklené nad Oslavou"  - uzavírka silnice
V rámci stavby dojde k částečné a úplné uzavírce silnoce III/36051. Během úplné uzavírky bude vedena objízdná trasa pro veškerý provoz přes zastavěné území města Velké Mezíříčí, obce Martinice, městysu Křížanov, obce Dobrá Voda a obce Vídeň.
1.7. - 7.8. 2020 částečná uzavírka
8.8. - 12.9. 2020 úplná uzavírka
13.9. - 30.11.2020 částečná uzavírka

4.6.2020 7:16 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 12.6.2020 od 19:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

3.6.2020 20:35 E-on přerušení dodávky elektrické energie. Dne 29.6.2020 od 07:30 do 13:30hod. vypnutá oblast: Celá obec Dobrá Voda vyjma nových RD na severu obce. viz "Úřední deska."

1.6.2020 13:59  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 Přezkoumání bylo provedeno dne 13. záři 2019 jako dílčí přezkoumání a dne 17. dubna 2020 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce. Výsledek: Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz "Úřední deska."

26.5.2020 7:39 Závěrečný účet obce za rok 2019. V příloze naleznete návrh závěrečného účtu obce za rok 2019. viz "Úřední deska."
 
26.5.2020 7:35 Valná hromada SVK Žďársko. Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 11. 6. 2020 V 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do Penzionu Jámy (Jámy 157)   viz "Úřední deska."

21.5.2020 20:58 Valná hromada Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. V příloze naleznete pozvánku na Valnou hromadu, která se koná dne 4. 6. 2020 od 15.00hod  viz "Úřední deska."

7.5.2020 9:13   Záměr prodeje pozemků  Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebních pozemků par.č. 825/2 o výměře 1292m2 a par.č. 825/3 o výměře 1284m2..viz "Úřední deska."

7.5.2020 9:08   Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020. Ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam...  viz "Úřední deska."

7.5.2020 9:02  Oznámení o konci období nadměrného sucha. Konec období déle trvajícího nadměrného sucha, jehož začátek byl oznámen dne 6.4.2020, nastává ke dni 5.5.2020  viz "Úřední deska."

7.5.2020 8:56 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.5.2020  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 4.5.2020.

2.5.2020 9:39 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce. viz "Úřední deska."

30.4.2020 7:15 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019  viz "Úřední deska."

23.4.2020 9:16 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 4.5.2020 od 19:00hod v sále KD. Všichni účastníci zasedání musí mít ochranné roušky. Podněty, návrhy či připomínky můžete mimo jiné také zaslat pomocí PODATELNY na internetových stránkách obce. viz "Úřední deska."

23.4.2020 9:14 Letní svoz odpadu Letní svoz začíná v 19. týdnu, tedy od 4.5.2020, kdy se ve Vaší obci budou svážet popelnice a pak po týdnu (1x14dní) a to až do konce září.   viz "Úřední deska."
 
23.4.2020 9:12 Kraj - Veřejná vyhláška Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualízace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Nový termín je pondělí 18.května 2020 od 9:00hod.   viz "Úřední deska."


10.4.2020 20:29  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.   viz "Úřední deska."

6.4.2020 19:21  Vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha  Na  základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení  Kraje  Vysočina  ze  dne 12.  července 2016 č.10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje“) a na základě doporučení odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6.4.2020 do odvolání.

24.3.2020 19:11  Hasiči, info k COVID-19 Hasičský  záchranný  sbor  ČR  na  svých  webových  stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus  COVID  19 – videoinformace,  rady  a doporučení“.   viz "Úřední deska."

24.3.2020 19:09 Doporučení MZČR k používání ochranných pomůcek Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o použivání ochranných prostředků....   viz "Úřední deska."

19.3.2020 SDH - zajištění nakupů v době karantény Vzhledem k nařízené karanténě a zvýšenému nebezpečí nákazy pro starší spoluobčany, Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda nabízí zajištění nákupu a rozvozu potravin, drogerie a léků pro starší spoluobčany obce a pro nemocné, co musí zůstat doma kvůli nebezpečí nákazy.
Služba bude poskytována od pondělí do pátku. Objednávky hlaste prosím telefonicky každý den dopoledne v době od 8:00 do 10:00 na tel. čísle 727972411. Ten samý den proběhne nákup a v odpoledních hodinách bude doručen na nahlášené adresy. viz "Úřední deska."

19.3.2020 18:08  SVK Žďársko - rozpočtové provizorium  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ve smyslu zákona 250/2000 Sb. přijalo rozhodnutí, aby se po určitou dobu, nejdéle po období II.Q 2020, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko řídil pravidly ro zpočtového provizoria.  viz "Úřední deska."

 

Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one