Uzavírky silnic po 1.9.2021

1.9. Vídeň2021-08-objizdky-uzavirky-Viden

průjezdná obec ve směru od Mostiště na Bory a zpět, uzavřena ve Vídni odbočka na Dobrou Vodu, uzavřena Dobrá Voda – Křižanov

840202 Velké Meziříčí - Bory - Křižanov

Spoj 2 zkrácen o úsek Jívoví – Bory

Spoj 12 prodloužen do Borů

 

840204 Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou-Žďár nad Sázavou

Průjezdné dle řádných jízdní řádů


840214 Žďár nad Sázavou-Velké Meziříčí-Třebíč

Průjezdné. Změny kvůli jiným uzavírkám.


1.9.2021 – 30.9.2021 Křižanov – Dobrá Voda

uzavřený úsek z Křižanova (křižovatka u benzínky) po silo AGROPODNIK - 2. etapa DIO III/36051 Křižanov-Vídeň– to znamená že křižovatka Dobrá Voda x Kozlov x Jívoví bude průjezdná

840201 

Spoj 11

Dočasné přemístění zastávek:

  • zastávka „Křižanov,,škola“ dočasně přemístěna na „Křižanov,,nám.“
  • Zastávky „Dobrá Voda,,žel.přejezd“ a „Dobrá Voda“ bez obsluhy

Spoj 6

Objízdná trasa: Křižanov nám., škola, Jívoví, MK, Dobrá Voda MK Kozlov, Křižanov, Kozlov, dále ve stávající trase

Dočasné přemístění zastávek:

  • Nutné dočasné přemístění zastávky „Dobrá Voda“ do přehledného a bezpečného místa před obecní úřad pro vybrané spoje, které se v Dobré Vodě otáčí.

840207, 840208

Z důvodu nemožnosti průjezdu z Dobré Vody do Vídně nebude Vídeň linkou 840207 a 840208 obsluhována, obec Dobrá Voda bude obsluhována pouze vybranými spoji

Objízdná trasa

a) Křižanov, Jívoví, MK, Dobrá Voda, MK Kozlov, Martinice dále ve stávající trase (840207 spoj 12) (840208 spoj4, 9, 12, 13, 15, 17)

Dočasné přemístění zastávek:

  •  Nutné dočasné přemístění zastávky „Dobrá Voda“ do přehledného a bezpečného místa před obecní úřad pro vybrané spoje, které se v Dobré Vodě otáčí.
  • „Vídeň,,SZP“, „Vídeň“, „Velké Meziříčí,Mostiště“ bez obsluhy


b) Křižanov, Kozlov, Martinice dále ve stávající trase (840207 spoje 3,9,111,4,114) (840208 spoj 3, 2, 16)

Dočasné přemístění zastávek:

  •  „Dobrá Voda“, „Dobrá Voda,,žel.přejezd“, „Vídeň,,SZP“, „Vídeň“, „Velké Meziříčí, Mostiště“ bez obsluhy