Úřední deska obce 2017
20.3.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2018, které se bude konat dne 27. 3. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
16.3.2018 Oznámení zahájení územního řízení  Dne 5.2.2018 podala BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, Libušská 210, Praha 4 zastupující NETlífe, s.r.o., IČO 27719499, Meziříčská č. p.298, 594 51 Křižanov žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě na pozemcích p.č. 827 v k.ú. Vídeň a p.č. 2203, 436, 391, 2199/1, 432, 388, 386, 385, 384, 756, 2199/2 a 754/1 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby: Liniová telekomunikační novostavba - veřejná telekomunikační síť, pokládka trubek HDPE 40, celková délka trasy výkopů 2410 m
12.3.2018 Ukončení opatření ke zdolání moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu
12.3.2018 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 28. 3. 2018 v 9.00 hodin (8.30 - 9.00 hodin prezence) do kongresového sálu HOTELU JEHLA ve Žd'áře nad Sázavou. Plánovaný program jednání v příloze.
12.3.2018 Prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy. Informace o podaném návrhu o prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy č.j. Výst45890/2015/6288/2015-mu. Dne 6.12.2017 předložil M.Š.a Mgr. D.Š.návrh o prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby : Novostavba skladu zemědělské techniky , příjezdové komunikace a oplocení.
28.2.2018 Změna lesního hospodáře Oznamujeme Vám, že ode dne 1.1.2018 Lesy České republiky, s.p., vykonávají dle § 37, odst. 6 zákona č. 289/ 1995 Sb. o lesích v platném znění v rámci Vaší obce odbornou správu lesa pro vlastníky lesa, kteří nemají vybraného vlastního odborného lesního hospodáře. Kontakty na příslušného revírníka jsou následující:
Ing. Jaroslav Zeman, tel. 725257967. e-mail: jiaroslav.zeman@Iesycr.cz
15.2.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 23.2.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.
28.1.2018 SVK Žďársko  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársklo - rozpočtové opatření č.10 schváleno předsednictvem dne 13.12.2017 a 25.1.2018
28.1.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje VYSOČINA V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, hejtman kraje svolává zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2018, které se bude konat dne 6. 2. 2018 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Navržený program jednání v přiloženém souboru.
28.1.2018 Druhé kolo volby prezidenta republiky. Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 26.01. – 27.01.2018.
Celostátní - volební účast 66,60%
 1. Zeman Miloš 2.853.390 hlasů 51,36%
 2. Drahoš Jiří 2.701.206 hlasů 48,63
V obci Dobrá Voda (ZR) - Celkem voličů 279, volilo 196 voličů, žádný hlas neplatný. Volební účast 70,25%
Zeman Miloš     99 hlasů 50,51%
Drahoš Jiří        97 hlasů 49,48%
Vysledky 2 kolo.png
19.1.2018 Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství na základě žádosti společnosti: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, stanoví přechodnou úpravy provozu:
komunikace: silnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
v místě: údržby a opravy komunikace
termín: max. 60 dnů v období: 1.4.2018 - 31.3.2019
důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci provádění prací na komunikaci
19.1.2018 Oznámení o době místě konání druhého kola volby prezidenta republiky. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
13.1.2018 První kolo volby prezidenta republiky. Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 12.01. – 13.01.2018.
Celostátní - volební účast 61,92%
 1. Zeman Miloš 1985547 hlasů 38,56%
 2. Drahoš Jiří 1369601 hlasů 26,60%
 3. Fischer Pavel 526694 hlasů 10,23%
 4. Horáček Michal 472643 hlasů 9,18%
 5. Hilšer Marek 454949hlasů 8,83%
 6. Topolánek Mirek 221689 hlasů 4,30%
 7. Hynek Jiří 63348 hlasů 1,23%
 8. Hannig Petr 29228 hlasů 0,56%
 9. Kulhánek Vratislav 24442 hlasů 0,47%

V obci Dobrá Voda (ZR) - Celkem voličů 281, volilo 200 voličů, 1 hlas neplatný. Volební účast 71,17%
Zeman Miloš     81 hlasů 40,70%
Fischer Pavel    41 hlasů 20,60%
Drahoš Jiří        33 hlasů 16,58%
Hilšer Marek     27 hlasů 13,56%
Horáček Michal  9 hlasů 4,52%
Topolánek Mirek 3 hlasy 1,50%
Hannig Petr        3 hlasy 1,50%
Hynek Jiří           2 hlasy 1,00%
Kulhánek Vratislav 0 hlasů 0,00%
 
Obrazky - kandidati po 1kole.png
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "1586"
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one