Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...

Pozvánka na 10.vycházku ke kamenu do Urbanic
Zveme všechny občany na nedělní vycházku ke kamenu - památce zaniklé vsi Urbanice. Letos si vyjdeme již podesáté. Všichni zúčastnění dostanou malý dáreček s upomínkovým přívěskem. Vykročíme 10. 9. 2017 v 13.00 hodin od hasičky v Dobré Vodě. Na památném místě bude připraven program:
1. zahájení starostou obce
2. položení květin a zapálení svíce
3. příspěvek pana Ing. K. Hromka
4. hudební doprovod pana J. Kaštana
Po skončení programu bude malé občerstvení. Podávat se budou koláčky a ruzné tekutiny. Budou zde lavičky na sednutí, kde si mužete popovídat, poslechnout hudbu a také si zazpívat.
Děkujeme, že se v hojném počtu zúčastníte!
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda
Dětský den - Zkus, co dokážeš
ZKUS, CO DOKÁŽEŠ! aneb cesta pro děti plná řemesel.
V neděli 17.9.2017 ve 13:00 v kulturním domě v Dobré Vodě
Pro děti bude připravena cesta po Dobré Vodě, na které si budou moci vyzkoušet, práci našich předků. Připravená jsou například řemesla od kováře po zedníka. Po projití cesty se můžete těšit na občerstvení z ohně, indiánské teepee s malující indiánkou a na další skotačení.
Z důvodů nestabilního počasí = plán B  v kulturním domě.
 
2017_09 Dětský den 2017.jpg
Těší se na vás hasiči z Dobré Vody

Prodej stavebních pozemků - II.etapa


 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat šest stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
prodej pozemku II etapa.JPG
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

27.11.2016 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
 
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou pro změnu hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "2065"
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one