Aktuality

14.6.2018 20:3 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 19.6.2018 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

14.6.2018 20:31 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 22.6.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

10.6.2018 9:22 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno dne 23.srpna 2017. Přezkoumání bylo provedeno dne 11.září 2017 jako dílčí a dne 31.května 2018 jako konečné. Závěr: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků....  Viz "Úřední deska."

7.6.2018 8:36 Závěrečný účet obce za rok 2017dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Viz "Úřední deska."

24.5.2018 20:35 Pověřenec GDPR Sdělujeme tímto, že obec Dobrá Voda zvolila pověřencem na ochranu osobních údajů obce Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, 594 01  Velké Meziřčí, IČ 712 19 986, kontaktní osoba je JUDr. Diana Kutnerová, tel. 566 782 013.viz "Úřední deska."

17.5.2018 13:55 Příměstský tábor VODOTRYSK 2018 Tábor probíhá každý pracovní den od 9. července 2018 do 31. srpna 2018 od 7:00 hodin do 15:00 hodin v sokolovně a v areálu za sokolovnou, příležitostně v Křižanově a jeho nejbližším okolí  viz "Úřední deska."

11.5.2018 13:17 Vycházka po památných místech Dobré Vody  20. května všem nabízíme procházku krásným okolím Dobré Vody. Vyjdeme ve 14 hodin od kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Druhá zastávka bude u Pařízkova kříže na Skalce /směr ke Kozlovu/. Odsud půjdeme ke kříži Vrbkových - u Obecníka. Dále budeme pokračovat do Pálenin, zde si prohlédneme první z obrázků. Další dva obrázky jsou po trase v lese. Ty si také prohlédneme a dál budeme pokračovat směrem k vodárně na Vápeníkách. Cestou ještě uvidíme dva kříže Janovských. Naše putování zakončíme u kříže u školy...

10.5.2018 8:20 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 15.5.2018 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

3.5.2018 9:06 SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.1 a č.2 + porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. viz "Úřední deska."

27.4.2018 7:16 Územní rozhodnutí - rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě  Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje: rozhodnutí o umístění stavby "Rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě" na pozemcích p.č. 827 v k.ú. Vídeň a p.č. 2203, 436, 391, 2199/1, 432, 388, 386, 385, 384, 756, 2199/2 a 754/1 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova.
Popis záměru: liniová telekomunikačnl novostavba - veřejná telekomunikační síť, pokládka trubek HDPE 40, celková délka trasy výkopu 2410 m. viz "Úřední deska."

10.04.2018 9:24 Kronika obce Dobrá Voda  V sekci O Obci -> Kronika obce Dobrá Voda byly vloženy skeny kronik obce. Jendá se o MNV 1945-1989 a druhá již OÚ 1990-2016.

7.04.2018 8:29 Zápis zastupitelstva obce ze dne 6.4.2018  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 6.4.2018.

29.3.2018 19:35 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 6.4.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

29.3.2018 19:28 Důležité informace od městyse Křižanov V týdnu od 3. dubna do 5. dubna bude probíhat sanace fasády, tedy zajištění nebezpečných látek, které se nachází ve zdivu. Tyto látky se dříve přenesly vzduchem z blízké varny. Sanaci bude provádět odborná firma.

29.3.2018 19:25 Obecní zpravodaj č.1/2018 viz "Obecní zpravodaj."

20.3.2018 7:45 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 27.3.2018 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

16.3.2018 9:34 Oznámení zahájení územního řízení  Dne 5.2.2018 podala BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, Libušská 210, Praha 4 zastupující NETlífe, s.r.o., IČO 27719499, Meziříčská č. p.298, 594 51 Křižanov žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě na pozemcích p.č. 827 v k.ú. Vídeň a p.č. 2203, 436, 391, 2199/1, 432, 388, 386, 385, 384, 756, 2199/2 a 754/1 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení..... viz "Úřední deska."

12.3.2018 20:34 Ukončení opatření ke zdolání moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu .... viz "Úřední deska."

12.3.2018 20:32 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 28. 3. 2018 v 9.00 hodin.... viz "Úřední deska."

12.3.2018 20:29 Prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy. Informace o podaném návrhu o prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy č.j. Výst45890/2015/6288/2015-mu.... viz "Úřední deska."

12.03.2018 7:54 Zápis zastupitelstva obce ze dne 23.2.2018  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2018.

10.3.2018 10:43 Kulturní akce březen-duben
11.března - Zveme všechny malé i velké děti 11. března do kulturního domu na tradiční karneval. Začátek karnevalového reje bude v 13.30 hodin. Hudba, občerstvení a tombola zajištěna! Karneval pořádá ZŠ a MŠ za spolupráce místních hasičů.
16. března od 18 hodin se koná beseda o Africe - Tanzanii. Do klubu hasičů přijde povyprávět Tomáš Klapal a Michael Kubiš. Určitě nás zaujmou svými zážitky i útrapami při cestě a pobytu v daleké zemi.
17. březen bude ve znamení turnaje. Soutěžit se bude v klasické stolní hře Člověče, nezlob se! Začátek prezence v 13 hodin v sále kulturního domu a hrát se začne v 13.30 hodin. Hledáme nové šikovné hráče, tak kdo můžete, přijďte si zahrát! Čekají na všechny nejen úsměvné zážitky, ale také zajímavé výhry.
23. března opět v klubu hasičů od 17 hodin proběhne v pořadí druhá beseda Jak se žilo "Otci vlasti"? - život v době Karla IV (stolování,hygiena,oděvy ... ) Přednášet bude pan Mgr. Stanislav Mikule. Součástí besedy bude i promítání. Vstupné 30 Kč. Malé občerstvení bude zajištěno. Všichni jste srdečně zváni!
13. dubna zakončíme kulturní vyžití v naší obci třetí besedou. Od 19 hodin v klubu hasičů bude povídat pan Ing. Karel Hromek. Téma besedy - Dějiny křižanovské farnosti.

2.3.2018 7:43 Sociální služby Pod "užitečné odkazy" vložen odkaz na Elektronický katalog sociálních služeb.

28.2.2018 10:54
Akce ČISTÁ VYSOČINA Akce se uskuteční v pátek 20.4 od 16:00 od KD.

28.2.2018 10:52 Změna odborného lesního hospodáře Kontakty na příslušného revírníka jsou následující: Ing. Jaroslav Zeman, tel. 725257967. e-mail: jiaroslav.zeman@Iesycr.cz viz "Úřední deska."

15.2.2017 10:59 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 23.2.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

14.2.2018 9:02 Masopust 2018  Fotky z Masopustu 2018 viz "Masopust."

8.2.2018 21:01 Rozpočet obce a 2018  viz "Rozpočet obce."

28.1.2018 11:50 Rozpočtové opatření SVK Žďársko  viz "Úřední deska."

28.1.2018 11:46 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 6.2.2018 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

28.1.2018 11:41 Volby prezideta republiky.  Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky. Celostátní - volební účast 66,60%, Zeman Miloš 2.853.390 hlasů 51,36%, Drahoš Jiří 2.701.206 hlasů 48,63  viz "Úřední deska."

Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one