Aktuality

15.2.2017 10:59 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 23.2.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

14.2.2018 9:02 Masopust 2018  Fotky z Masopustu 2018 viz "Masopust."

8.2.2018 21:01 Rozpočet obce a 2018  viz "Rozpočet obce."

28.1.2018 11:50 Rozpočtové opatření SVK Žďársko  viz "Úřední deska."

28.1.2018 11:46 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 6.2.2018 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

28.1.2018 11:41 Volby prezideta republiky.  Výsledky druhého kola volby prezidenta republiky. Celostátní - volební účast 66,60%, Zeman Miloš 2.853.390 hlasů 51,36%, Drahoš Jiří 2.701.206 hlasů 48,63  viz "Úřední deska."

19.1.2018 8:34 Veřejná vyhláška  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  viz "Úřední deska."

19.1.2018 8:32 Volby prezideta republiky - II kolo.  II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  viz "Úřední deska."

13.1.2018 20:52 Volby prezideta republiky.  Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 12.01. – 13.01.2018. Celostátní - volební účast 61,92%, 1. Zeman Miloš 1985547 hlasů 38,56% 2. Drahoš Jiří 1369601 hlasů 26,60%  viz "Úřední deska."

29.12.2017 10:48 Zpravodaj obce  Obecní zpravodaj č.4/2017.viz "Obecní zpravodaj."

23.12.2017 13:58 Volby prezideta republiky.  Volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (26. a 27.ledna případné druhé kolo) viz "Úřední deska."

23.12.2017 13:54 Rozpočtové opatření SVK Žďársko  viz "Úřední deska."

21.12.2017 20:09 Záměr na pacht rybníka NOVÝ Starosta obce vyhlašuje záměr propachtování rybníka „Nový“, par. č.  231,  v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova   viz "Úřední deska."

21.12.2017 20:04 Zápis zastupitelstva obce ze dne 14.12.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2017.

7.12.2017 17:35 Projednání návrhu ÚP Dobrá Voda  Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje je pořizovatelem Územního plánu Dobrá Voda. Dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., může každý do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky uplatnít u pořizovatele písemné připomínky k návrhu Územního plánu Dobrá Voda.
Návrh Územního plánu Dobrá Voda bude vystaven na MěÚ Velké Meziříčí, odboru výstavby a reg. rozvoje po dobu 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky k veřejnému nahlédnutí.  viz "Úřední deska."

7.12.2017 17:32 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 12.12.2017 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

7.12.2017 17:32 Rozpočtové opatření SVK Žďársko  

7.12.2017 17:31 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

30.11.2017 17:20 Návrh rozpočtu obce na rok 2018  Na úřední desce je zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2018 viz "Úřední deska."

24.11.2017 20:58 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.11.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 16.11.2017.

22.11.2017 20:39 Počet a sídlo volebních okrsků  Starosta obce informuje o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dobrá Voda pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13.
ledna 2018: volební okrsek č. 1 se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103. viz "Úřední deska."

14.11.2017 2:58 Počet členů volební komise pro volby prezideta republiky.  Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbě prezidenta republiky, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (26. a 27.ledna případné druhé kolo) takto: pro volební okrsek č. 1 v Dobré Vodě stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise.  viz "Úřední deska."

14.11.2017 2:57 Informace mikroregionu VM-VB.   Informace o zveřejňovaných dokumentech jsou na internetových stránkách na adrese: www.mikroregionvmb.cz. .  viz "Úřední deska."

9.11.2017 1:41 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 16.11.2017 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

8.11.2017 00:02 Rozpočtové opatření SVK Žďársko  

7.11.2017 23:56 Vycházka se světlíky  Kdy: 16. listopadu 2017, Sraz: u kulturního domu v 17.00 hodin, Pro koho: zájemci od 0 do 99 let, Sebou: lampion, lampičku, lucerničku apod., za nepříznivého počasí se akce nekoná.  viz "Úřední deska."

7.11.2017 23:53 Zdravotní cvičení Ve středu 8. 11. 2017 začíná pravidelné zdravotní cvičení. Koná se v budově ZŠ a MŠ v 17 hod.

27.10.2017 10:31 Zpravodaj obce  Obecní zpravodaj č.3/2017.viz "Obecní zpravodaj."

27.10.2017 10:27 Veřejná vyhláška Projednání ÚP Vídeň viz "Úřední deska."

27.10.2017 10:19 Záměr prodeje části pozemku Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par. č. 2182/13 o výměře cca 66 m2  viz "Úřední deska."

24.10.2017 9:25 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 2017 Na úřední desce obce zveřejněny výsledky voleb do Poslanecké směnovny pro obec Dobrá Voda. viz "Úřední deska."

20.10.2017 21:28 Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se bude konat dne 9.11.2017 od 15.00 v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí.  viz "Úřední deska."

20.10.2017 21:16 Záměr prodeje stavebních pozemků Zveřejňujeme tímto záměr na prodej stavebních pozemků:
1) par. č. 824/5 o výměře 1207 m2 a 831/30 o výměře 71 m2 jako jeden celek
2) par. č. 824/4 o výměře 1222 m2 a 831/29 o výměře 66 m2 jako jeden celek
3) par. č. 824/3 o výměře 1217 m2 a 831/2 o výměře 67 m2 jako jeden celek
4) par. č. 824/2 o výměře 1214 m2 a 831/28 o výměře 70 m2 jako jeden celek
5) par. č. 824/1 o výměře 1274 m2
 viz "Úřední deska."

6.10.2017 21:14 Volby do PSPČR 2017 Starosta obce Dobrá Voda oznamuje že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20. října 2017 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 21. října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin. viz "Úřední deska."

27.9.2017 8:06 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.9.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 26.9.2017.

21.9.2017 19:20 SVK Žďársko - rozpočtové opatření. Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.6 schváleno předsednictvem dne 21.9.2017 viz "Úřední deska."

21.9.2017 11:25 Svoz PDO ve čtvrtek 28.9 Ve čtvrtek (svátek 28.9.2017) svoz v obci zůstává.

21.9.2017 10:54 Řešení autobusů Křižanov Na základě zápisu z kontrolního dne stavby I/37 Křižanov průtah dojde k přemístění zastávek a k úpravě vedení tras jednotlivých linek. viz "Úřední deska."

19.9.2017 10:37 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 26.9.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

7.9.2017 19:13 Návrh veřejnoprávní smlouvy - chodník Obec Dobrá Voda předložila návrh veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby chodník podél silnice III/36051. Chodník ze zámkové dlažby délka 43m, šířka 2m. viz "Úřední deska."

7.9.2017 19:10 SVK Žďársko - rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.5 schváleno předsednictvem dne 31.6.2017 viz "Úřední deska."

3.9.2017 18:36 Řešení autobusů Křižanov Přemístění zastávky Křižanov - škola a změna jízdních řádů autobusů. viz "Úřední deska."

31.8.2017 10:08 Počet a sídlo volebních okrsků Starosta obce Dobrá Voda informuje volební strany, že pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.  viz "Úřední deska."

11.8.2017 18:23 Územní rozhodnutí Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziťíčí, jako stavební úřad příslušný, posoudil návrh a vydává rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků: pro plánovanou lokalitu pro stavbu 11 rodinných domů, přístup k pozemkům bude zajištěn po plánované místní komunikaci stavbu rodinných domů..  viz "Úřední deska."

11.8.2017 11:43 Počet členů volební komise do PSPČR.  Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017 takto: pro volební okrsek č. 1 v Dobré Vodě stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise.  viz "Úřední deska."

5.8.2017 14:48 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.8.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 4.8.2017.

27.7.2017 20:27 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 4.8.2017 od 19:30hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

17.7.2017 11:16 Pozvánka na obecní zájezd Zveme Vás na obecní zájezd, který se koná 19. srpna 2017. Odjezd bude v 6.30 hod od zastávky autobusů přes Křižanova Kozlov.  viz "Obecní zájezd."

15.7.2017 9:08 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí vydává rozhodnutí o umístění stavby: napojení objektu VF Bory (ZRBOR) na trati DialT.  viz "Úřední deska."

30.6.2017 13:40 Oznámneí o zahájení územního řízení Dne 27.6.2017 podal Obec Dobrá Voda, IČ 00544175, Dobrá Voda č.p.103, 594 51 Křižanov žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby / o změně využití území / o změně vlivu užívání stavby na území / o dělení nebo scelování pozemků / o ochranném pásmu....viz "Úřední deska."

30.6.2017 13:32 Obecní zpravodaj Obecní zpravodaj č.2/2017. viz "Zpravodaj obce."

26.6.2017 7:58 SVK Žďársko - rozpočtové opatření. Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.4 schváleno předsednictvem dne 22.6.2017 viz "Úřední deska."

15.6.2017 9:25 Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby: rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou.  viz "Úřední deska."

12.6.2017 8:59 Záměr na prodej části pozemku. Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2182/13 o výměře cca 90 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.  viz "Úřední deska."

12.6.2017 8:57 Záměr na propachtování pozemků. Zveřejňujeme tímto záměr na propachtování pozemků par.č. 755 o výměře 3829 m2 a par.č. 689 o výměře 2 413 m2 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.  viz "Úřední deska."

12.6.2017 8:47 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 20.6.2017 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední
deska
."


8.6.2017 21:23 Prodej stavebních parcel zahájen Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat šest stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. viz "Úřední deska.

8.6.2017 21:12 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.6.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 2.6.2017.

5.6.2017 22:15 Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se bude konat dne 20.6.2017 od 15.00 v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí. Program a potřebné materiály viz "Úřední deska."

28.5.2017 20:23 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 2.6.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

20.5.2017 20:39 Veřejná vyhláška - územní řízení. Žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : napojení objektu VF Bory (ZRBOR) na trasu DialT. viz "Úřední deska."

13.5.2017 20:38 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Výsledek: při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda za rok 2016 nebyly zjíštěny chyby a nedostatky. viz "Úřední deska."
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "6822"
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one