Aktuality
7.9.2017 19:13 Návrh veřejnoprávní smlouvy - chodník Obec Dobrá Voda předložila návrh veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby chodník podél silnice III/36051. Chodník ze zámkové dlažby délka 43m, šířka 2m. viz "Úřední deska."

7.9.2017 19:10 SVK Žďársko - rozpočtové opatření Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.5 schváleno předsednictvem dne 31.6.2017 viz "Úřední deska."

3.9.2017 18:36 Řešení autobusů Křižanov Přemístění zastávky Křižanov - škola a změna jízdních řádů autobusů. viz "Úřední deska."

31.8.2017 10:08 Počet a sídlo volebních okrsků Starosta obce Dobrá Voda informuje volební strany, že pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.  viz "Úřední deska."

11.8.2017 18:23 Územní rozhodnutí Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziťíčí, jako stavební úřad příslušný, posoudil návrh a vydává rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků: pro plánovanou lokalitu pro stavbu 11 rodinných domů, přístup k pozemkům bude zajištěn po plánované místní komunikaci stavbu rodinných domů..  viz "Úřední deska."

11.8.2017 11:43 Počet členů volební komise do PSPČR.  Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017 takto: pro volební okrsek č. 1 v Dobré Vodě stanovuji minimální počet 6 členů okrskové volební komise.  viz "Úřední deska."

5.8.2017 14:48 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.8.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 4.8.2017.

27.7.2017 20:27 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 4.8.2017 od 19:30hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

17.7.2017 11:16 Pozvánka na obecní zájezd Zveme Vás na obecní zájezd, který se koná 19. srpna 2017. Odjezd bude v 6.30 hod od zastávky autobusů přes Křižanova Kozlov.  viz "Obecní zájezd."

15.7.2017 9:08 Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí vydává rozhodnutí o umístění stavby: napojení objektu VF Bory (ZRBOR) na trati DialT.  viz "Úřední deska."

30.6.2017 13:40 Oznámneí o zahájení územního řízení Dne 27.6.2017 podal Obec Dobrá Voda, IČ 00544175, Dobrá Voda č.p.103, 594 51 Křižanov žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby / o změně využití území / o změně vlivu užívání stavby na území / o dělení nebo scelování pozemků / o ochranném pásmu....viz "Úřední deska."

30.6.2017 13:32 Obecní zpravodaj Obecní zpravodaj č.2/2017. viz "Zpravodaj obce."

26.6.2017 7:58 SVK Žďársko - rozpočtové opatření. Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko - rozpočtové opatření č.4 schváleno předsednictvem dne 22.6.2017 viz "Úřední deska."

15.6.2017 9:25 Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby: rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou.  viz "Úřední deska."

12.6.2017 8:59 Záměr na prodej části pozemku. Zveřejňujeme tímto záměr na prodej části pozemku par.č. 2182/13 o výměře cca 90 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.  viz "Úřední deska."

12.6.2017 8:57 Záměr na propachtování pozemků. Zveřejňujeme tímto záměr na propachtování pozemků par.č. 755 o výměře 3829 m2 a par.č. 689 o výměře 2 413 m2 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova.  viz "Úřední deska."

12.6.2017 8:47 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 20.6.2017 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední
deska
."


8.6.2017 21:23 Prodej stavebních parcel zahájen Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat šest stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. viz "Úřední deska.

8.6.2017 21:12 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.6.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 2.6.2017.

5.6.2017 22:15 Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, která se bude konat dne 20.6.2017 od 15.00 v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí. Program a potřebné materiály viz "Úřední deska."

28.5.2017 20:23 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 2.6.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

20.5.2017 20:39 Veřejná vyhláška - územní řízení. Žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : napojení objektu VF Bory (ZRBOR) na trasu DialT. viz "Úřední deska."

13.5.2017 20:38 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Výsledek: při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda za rok 2016 nebyly zjíštěny chyby a nedostatky. viz "Úřední deska."

10.5.2017 22:39 Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Kozlov Návrh zadání ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10.5 do 12.6 2017 v budově MěÚ Velké Meziříčí , kancelář č.322 a dále je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Velké Meziříčí.  viz "Úřední deska."

9.5.2017 7:39 Rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled obca na roky 2017 - 2023 viz "Rozpočet obce"

5.5.2017 7:35 Veřejná vyhláška - územní řízení. Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou, podrobnost viz "Úřední deska."

29.4.2017 8:38 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 9.5.2017 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední
deska
."


29.4.2017 8:36 SVK Žďársko. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016. Dále schválené rozpočtové opatření č.2/2017. viz "Úřední deska."

28.4.2017 13:02 Daň z nemovitosti. Informační letáky ohledně daňi z nemovistostí viz "Úřední deska."

20.4.2017 18:58 SVK Žďársko. usnesení valné hromady ze dne 30.3.2017 a přílohy. viz "Úřední deska."

20.4.2017 18:38 Záměr prodeje pozemku. Zveřejňujeme tímto záměr na prodej pozemku par. č. 820/9 o výměře 116 m2 (viz. snímek katastrální mapy) v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova. viz "Úřední deska."

14.4.2017 14:08 Zpráva o uplaňování ÚP Bory. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bory a jeho vystaveni k veřejnému nahlédnutí. viz "Úřední deska."

14.4.2017 14:03 Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Křižanov. Starostka městyse Křižanova vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy a
mateřské školy Křižanov. viz "Úřední deska."

14.4.2017 13:54 Obecní zpravodaj. Zveřejněn obecní zpravodaj č.1 2017. Viz "Obecní zpravodaj"

9.4.2017 9:48 Nařízení veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nařizuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelého plodu z důvodu výskytu moru včelího plodu v katastrálním území Horní Libochová. viz "Úřední deska."

8.4.2017 9:51 Tříkrálová sbírka  Vytvořeno podnemu "Tříkrálová sbírka" a přidány informace Tříkrálové sbírce.

8.4.2017 9:49 Beseda o...  Vytvořeno podnemu "Beseda o ..." a přidány informace o besedách o Austrálii a Francii.

6.4.2017 8:04 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.3.2017 a 5.4.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2017 a 5.4.20017.

2.4.2017 9:07 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 5.4.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

24.3.2017 7:42 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 28.3.2017 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

22.3.2017 16:55 Sběr železného šrotu. Sbor dobrovolných hasičů Dobrá Voda provede v naší obci v pátek 24.března odpoledne sběr železného šrotu. Sběr proběhne obvyklým způsobem. Budeme sbírat i veškeré vysloužilé elektrospotřebiče, jako (ledničky, mrazáky, trouby, počítače, televizory, rádia, žehličky, mixery atd.).

16.3.2017 18:51 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.... viz."Úřední deska."

15.3.2017 21:52 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 27.3.2017 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

10.3.2017 8:07 Státní veterinární správa - ukončení opatření Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelého plodu. viz."Úřední deska."

10.3.2017 8:05 SVK Žďársko Rozpočtové provizorium na rok 2017 schválené předsednictvem SVK dne 22.12.2016.  viz."Úřední deska."

2.3.2017 8:07 Březnové kulturní vyžití v Dobré Vodě Beseda o Austrálii: 10.3.2017 od 18hod (Mgr. M.Pokorná), o Francii: 24.3.2017 od 18hod (L. Hladíková). Hra Člověče, nezlob se dne 25.3.2017 od 13hod.. Dětský karneval bude dne 18.32017 od 13:30hod.

1.3.2017 22:40 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo SVK Žďársko svolává VALNOU HROMADU na 30.3.2017 v 9.00hodin do zasedací síně Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Navrhovaný program jednání a všechny přílohy naleznete viz."Úřední deska."

19.2.2017 20:18 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.2.2017  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2017.

10.2.2017 08:35 Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Jívoví Návrh zadání ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 10. 3. 2017 v budově MěÚ Velké Meziříčí , kancelář č.322 a dále je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Velké Meziříčí

10.2.2017 08:33 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 17.2.2017 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

6.2.2017 10:32 Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny územního plánu Křižanov opakované veřejné projednání návrhu II. změny ÚP Křižanov s odborným výkladem, se uskuteční: ve čtvrtek 2.3.2017 od 15hod.  Podrobnosti viz také "Úřední deska."

14.1.2017 20:55 Výlet na Holý vrch 2017. Informace a forky tradičního výšlapu na Holý vrch - ZDE 

23.12.2016 9:48 Obecní zpravodaj. Zveřejněn obecní zpravodaj č.4 2016. Viz "Obecní zpravodaj"

18.12.2016 16:08 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 20.12.2016 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

18.12.2016 16:04 Rozpočet obce na rok 2017  Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.12.2016 schválilo rozpočet obce Dobrá Voda na rok 2017 ve výši 12.253.600,-Kč jako schodkový dorovnaný přebytkem roku 2016. Viz "Rozpočet obce" v menu

18.12.2016 15:58 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.12.2016  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 18.11.2016.

10.12.2016 8:29 Záměr na výpůjčku nebytových prostor v KD Starosta obce vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor v kulturním domě v Dobré Vodě v majetku obce, od 1.1.2017 do 31.12.2018. Účel výpůjčky: klub SDH.  Podrobnosti viz také "Úřední deska."

9.12.2016 7:32 Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změny územního plánu Bory opakované veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Bory s odborným výkladem, se uskuteční: v pátek 6. ledna 2017 ve 14:00 hod. na Obecním úřadu Bory  Podrobnosti viz také "Úřední deska."

8.12.2016 10:13 Rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 27. listopadu jsme připravili slavnostní odpoledne s rozsvícením vánočního stromu. Sešli jsme se v 16. hodin v kapli... Viz hlavní stránka obce - www.obec-dobravoda.c

8.12.2016 07:30 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 16.12.2016 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

27.11.2016 10:09 Oznámení o prejednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda Návrh zadání ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 22. 12. 2016 v budově MěÚ Velké Meziříčí , kancelář č.322 a dále je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Velké Meziříčí www.velkemezirici.cz: http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap  Podrobnosti viz také "Úřední deska."

20.11.2016 11:53 Zápis a usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.11.2016  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis a usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 18.11.2016.

14.11.2016 21:16 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 22.11.2016 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

14.11.2016 21:15  Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko se bude konat dne 1.12.2016 od 15.00 v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

11.11.2016 14:15 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 18.11.2016 od 18:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

29.10.2016 9:00 Záměr rekonstrukve trati Sklené nad Oslavou - Křižanov Dokumentace k záměru je k nahlédnutí na Obecním úřadu v dobré Vodě v úředních hodinách - každou středu od 18.00 - 20.00hod. "Obecní zpravodaj".

29.10.2016 8:58 Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA Ustanovující zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2016, se bude konat dne 1. 11. 2016 v 10:00 hod. v sídle kraje Vysočina "Obecní zpravodaj".

17.10.2016 12:11 Obecní zpravodaj č.3 / 2016Obecní zpravodaj č.3 / 2016 k dispozici v sekci "Obecní zpravodaj".

29.9.2016 8:27 Veřejná vyhláška - Vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. viz "Úřední deska."

28.9.2016 18:30 Procházka do Urbanic ke kameni. I letos jsme uctili památku zaniklé vsi Urbanice. 11. září.... viz "Procházka do Urbanic."

23.9.2016 9:31 Volby Kraj - oznámení o době a místě konání voleb. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční: dne 7. října 2016 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 8. října 2016
v době od 8.00 do 14.00 hodin.Místa konání voleb: Zasedací místnost v kulturním domě, Dobrá Voda 103. viz "Úřední deska."

21.9.2016 14:10  Nařízení státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina nařizuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - moru včelého plodu. Pro chovatele včel z tohoto vyplívá několik povinností, které jsou popsány v přiloženém nařízení. viz "Úřední deska."
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "2065"
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one