Aktuality

15.8.2018 21:17 Volby obce 2018Pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, bude v obci Dobrá Voda vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v zasedací místnosti kulturního domu Dobrá Voda č. 103.   viz "Úřední deska."

2.8.2018 9:11 Volby obce 2018Pro volební okrsek č. 1 Dobrá Voda je stanoven minimální počet 6 členů okrskové volební komise (zapisovatel + 5 členů). viz "Úřední deska."

19.7.2018 8:51 SuchoVzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci vyzývá odbor ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí jako příslušný vodoprávní úřad všechny fyzické a právnické osoby k nutnosti šetření vodou a omezování zalévání pozemků, napouštění bazénů apod.   viz "Úřední deska."

5.7.2018 8:51 Kraj - Veřejná vyhláškaOznámení o zveřejnění návrhu Aktualízace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. viz "Úřední deska."

5.7.2018 8:44 Volby obce 2018Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 5. října 2018 od 14,00 do 22,00 hodin a dne 6. října 2018 od 8,00 do 14,00 hodin. viz "Úřední deska."

5.7.2018 8:39 SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.4 2018. viz "Úřední deska."

23.06.2018 9:37 Zápis zastupitelstva obce ze dne 22.6.2018  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 22.6.2018.

23.6.2018 9:29 Obecní zpravodaj č.2/2018 viz "Obecní zpravodaj."

14.6.2018 20:3 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 19.6.2018 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

14.6.2018 20:31 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 22.6.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

10.6.2018 9:22 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno dne 23.srpna 2017. Přezkoumání bylo provedeno dne 11.září 2017 jako dílčí a dne 31.května 2018 jako konečné. Závěr: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků....  Viz "Úřední deska."

7.6.2018 8:36 Závěrečný účet obce za rok 2017dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Viz "Úřední deska."

24.5.2018 20:35 Pověřenec GDPR Sdělujeme tímto, že obec Dobrá Voda zvolila pověřencem na ochranu osobních údajů obce Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, 594 01  Velké Meziřčí, IČ 712 19 986, kontaktní osoba je JUDr. Diana Kutnerová, tel. 566 782 013.viz "Úřední deska."

17.5.2018 13:55 Příměstský tábor VODOTRYSK 2018 Tábor probíhá každý pracovní den od 9. července 2018 do 31. srpna 2018 od 7:00 hodin do 15:00 hodin v sokolovně a v areálu za sokolovnou, příležitostně v Křižanově a jeho nejbližším okolí  viz "Úřední deska."

11.5.2018 13:17 Vycházka po památných místech Dobré Vody  20. května všem nabízíme procházku krásným okolím Dobré Vody. Vyjdeme ve 14 hodin od kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Druhá zastávka bude u Pařízkova kříže na Skalce /směr ke Kozlovu/. Odsud půjdeme ke kříži Vrbkových - u Obecníka. Dále budeme pokračovat do Pálenin, zde si prohlédneme první z obrázků. Další dva obrázky jsou po trase v lese. Ty si také prohlédneme a dál budeme pokračovat směrem k vodárně na Vápeníkách. Cestou ještě uvidíme dva kříže Janovských. Naše putování zakončíme u kříže u školy...

10.5.2018 8:20 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 15.5.2018 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

3.5.2018 9:06 SVK Žďársko Rozpočtové opatření č.1 a č.2 + porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. viz "Úřední deska."

27.4.2018 7:16 Územní rozhodnutí - rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě  Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje: rozhodnutí o umístění stavby "Rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě" na pozemcích p.č. 827 v k.ú. Vídeň a p.č. 2203, 436, 391, 2199/1, 432, 388, 386, 385, 384, 756, 2199/2 a 754/1 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova.
Popis záměru: liniová telekomunikačnl novostavba - veřejná telekomunikační síť, pokládka trubek HDPE 40, celková délka trasy výkopu 2410 m. viz "Úřední deska."

10.04.2018 9:24 Kronika obce Dobrá Voda  V sekci O Obci -> Kronika obce Dobrá Voda byly vloženy skeny kronik obce. Jendá se o MNV 1945-1989 a druhá již OÚ 1990-2016.

7.04.2018 8:29 Zápis zastupitelstva obce ze dne 6.4.2018  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 6.4.2018.

29.3.2018 19:35 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 6.4.2018 od 19:00hod na obecním úřadě. Připomínáme, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné a tudíž může kdokoli přijít a účastnit se. Program jednání je v příloze (níže). Jakékoli návrhy a připomínky na projednávání lze mimo jiné zasílat pomocí e-podatelny na těchto stránkách.

29.3.2018 19:28 Důležité informace od městyse Křižanov V týdnu od 3. dubna do 5. dubna bude probíhat sanace fasády, tedy zajištění nebezpečných látek, které se nachází ve zdivu. Tyto látky se dříve přenesly vzduchem z blízké varny. Sanaci bude provádět odborná firma.

29.3.2018 19:25 Obecní zpravodaj č.1/2018 viz "Obecní zpravodaj."

20.3.2018 7:45 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje VYSOČINA. Příští zasedání zastupitelstva Kraje se bude konat dne 27.3.2018 v 10.00hod. Program, přílohy, podrobnost viz "Úřední deska."

16.3.2018 9:34 Oznámení zahájení územního řízení  Dne 5.2.2018 podala BOHEMIATEL, s.r.o., IČO 60491515, Libušská 210, Praha 4 zastupující NETlífe, s.r.o., IČO 27719499, Meziříčská č. p.298, 594 51 Křižanov žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření sítě NETlife v Dobré Vodě na pozemcích p.č. 827 v k.ú. Vídeň a p.č. 2203, 436, 391, 2199/1, 432, 388, 386, 385, 384, 756, 2199/2 a 754/1 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení..... viz "Úřední deska."

12.3.2018 20:34 Ukončení opatření ke zdolání moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu .... viz "Úřední deska."

12.3.2018 20:32 Valná hromada SVK Žďársko Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žd'ársko svolává VALNOU HROMADU dne 28. 3. 2018 v 9.00 hodin.... viz "Úřední deska."

12.3.2018 20:29 Prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy. Informace o podaném návrhu o prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy č.j. Výst45890/2015/6288/2015-mu.... viz "Úřední deska."

12.03.2018 7:54 Zápis zastupitelstva obce ze dne 23.2.2018  V sekci Obecní úřad -> Zasedání zastupitelstva byl přidána zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2018.

Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one