Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...
Pouť 2018
Ve středu 5. července bude v naší obci tradiční pouť na svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Mše svatá bude v 10.30 hodin na hřišti, průvod bude vycházet od kaple v 10.20 hodin. Po skončení mše svaté bude připraveno občerstvení pro zúčastněné.
Od 13.30 hodin bude k tanci a poslechu na výletišti hrát hudba Šafářanka.
Od 14.00 hodin sehrají tradiční pouťový zápas ve fotbale svobodní versus ženatí.
Věříme, že na hřišti budou i pouťové atrakce pro potěšení dětí. Večer od 20. 00 hodin bude taneční výlet se skupinou MEŠ. Doufáme, že tradice pouti v naší obci bude opět naplněna a tento den prožijete vskutku svátečně. Děkujeme všem, kteří uklidí prostory před svým domem!

COOP prodejna v Dobré Vodě
Dne 8.6.proběhne na prodejně v obci Dobrá Voda předávací inventura na novou vedoucí. Znamená to, že již od 9.6.bude probíhat standartní prodej. Je možné, že hned první den prodeje tj.9.6. mohou nastat drobné výpadky např.v pečivu, protože nová paní ještě nebude vědět, kdo je jak zvyklý nakupovat. Ideální by bylo, aby se občané s vedoucí domluvili.
Vzhledem k tomu, že paní Tůmová, která bude od 8.6.novou vedoucí prodejny ve Vaší obci, má ještě jedno zaměstnání, musíme to v zájmu zachování chodu prodejny skloubit a trochu změnit provozní dobu prodejny.
Nová prodejní doba bude následující
Pondělí:  6:30 – 10:30
Úterý:      6:30 – 10:30
Středa:    6:30 – 10:30  +  15:00 – 18:00
Čtvrtek:   6:30 – 10:30  +  15:00 – 18:00
Pátek:      6:30 – 10:30  +  15:00 – 18:00
Sobota:    6:30 – 10:00

Věřím, že to nebude mít negativní dopad na občany Vaší obce. Naopak doufám, že i pro lidi, kteří si po příjezdu domů z práce doposud nakoupit nemohli, to bude příjemná změna.
COOP družstvo Velké Meziříčí

Vycházka po památných místech Dobré Vody
Dne 20.5.2018 se v Dobré Vodě uskutečnila vycházka po památných místech. Účastnici vycházky se sešli u kaple ve 14 hod. Odtud vyšli za velmi pěkného počasí na trasu uvedenou na pozvánce. Vycházka skončila díky nastávajícím manželům Hladíkovým  pohoštěním na hřišti.
Účast asi 30 velice spokojených účastníků. Velké poděkování patří pořadatelům,pí Částkové a p .Pekárkovi. Přáním zůčastněných je akci příští rok zopakovat .
1.jpg
7.jpg
3.jpg
4.jpg
Vodotryskový příměstský tábor na prázdniny 2018

Pořadatelem Vodotryskového příměstského táboru 2018 (dále jen „Tábor“) je Vodotrysk, z. s., Masarykovo náměstí 133, 594 51 Křižanov. Tábor probíhá každý pracovní den od 9. července 2018 do 31. srpna 2018 od 7:00 hodin do 15:00 hodin v sokolovně a v areálu za sokolovnou, příležitostně v Křižanově a jeho nejbližším okolí, při naplnění minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je 5, maximální počet účastníků je 41. Účastníkem se může stát každé dítě ve věku od 5 do 11 let., které bude přijato na základě úplně a správně vyplněné a podané Přihlášky účastníka.
Viz také facebookové stránky Volnočasového centra Křižanov:www.facebook.com/volcaskrizanov

Vodotryskový příměstský tábor 2018 - všeobecné podmínky  371.1kB (PDF)
Vodotryskový příměstský tábor 2018 - přihláška účastníka  293.83kB (PDF)
.

Prodej stavebních pozemků - II.etapa
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat pět stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
prodej pozemku II etapa 2.jpg
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

27.11.2016 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
7.12.2017 - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Dobrá Voda.
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one