Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, pohostinství a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...

Oslavy 120 let od založení SDH v Dobré Vodě o víkendu 3. a 4.9.2016
 
Nejprve je třeba poděkovat všem vstřícným lidem, kteří se na oslavě podíleli! Největší poděkování patří samozřejmě všem současným hasičům, v Dobré Vodě je nejsilnější sbor okrsku Křižanov,má 86 členů, z toho 20 mladých do 18-ti let, má i družstvo žen.
V sobotu se konala v sále KD slavnostní valná hromada, řídil starosta SDH Radek Klapal. Nejprve minutou ticha přítomní uctili památku zesnulých bratří hasičů, pak Michaela Štěpánková seznámila s činností sboru v letošním roce a není jí vůbec málo! Následovala velice zajímavá zpráva o historii sboru, některých dřívějších požárech v obci,podmínkách při hašení,  přednesl Radek Klapal. Poděkování zaznělo i od starosty obce, p.Vladimíra Zástěry, poděkoval za vykonanou práci, za práci s mládeží. Následovalo předání pamětních darů a věrnostních medailí a stužek členům sboru za 10,20,30 a 40 let činnosti. Na závěr byla podávána slavnostní večeře.
 A což teprve neděle, to byla veliká sláva pro všechny občany obce, ale i hosty a návštěvníky! Průvodem odešli místní i zúčastněné sbory od hasické zbrojnice do místní kaple Cyrila a Metoděje, kde byla sloužena mše za živé i zemřelé hasiče p.farářem Mgr.Václavem Hejčem, doprovázela hudba Milana Čecha. Ke kříži u školy byl položen věnec, další program následoval na hřišti. Všech 12 sborů pozdravili starostové - obce i hasičů, předseda Okr.kontrol. a reviz.komise OSH Žďár n.S. p.Stanislav Kříž předal sboru Pamětní list a medaili "Za zásluhy". V kulturním době byly nainstalovány velice zajímavé výstavy, k prohlédnutí byla i místní Základní a mateřská škola po prázdninových úpravách. Pak již následovala volná zábava až do 21 hod., kdy byl celý program zakončen Ohnivou show. I o občerstvení bylo vzorně postaráno, navíc vyšlo přesně podle objednávky i počasí, opravdu není této krásné akci co vytknout!
Naším přáním je více takových akcí v obci, kde se lidé sejdou s lidmi, rodáci, přátelé a známí, společně posedí, popovídají si, zastaví v této uspěchané době, a to je rovněž velice záslužné!
Milada Špačková, kronikářka obce
.

Pozvánka na vycházku ke kamenu do Urbanic
Zveme všechny občany na nedělní vycházku ke kamenu – památce zaniklé vsi Urbanice. Vykročíme 11. 9. 2016 v 13.00 hodin od hasičky v Dobré Vodě. Na památném místě bude připraven program:
zahájení starostou obce
položení květin a zapálení svíce
příspěvek pana Ing. K. Hromka
hudební doprovod pana J. Kaštana
Po skončení programu bude malé občerstvení. Podávat se budou koláčky a různé tekutiny. Budou zde lavičky na sednutí, kde si můžete popovídat, poslechnout hudbu a můžete si také zazpívat.
Děkujeme, že se v hojném počtu zúčastníte!
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda
vychazka ke kameni 2016.jpg
.

Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změne územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci. Zastupitelstvo také určilo starostu obce pana Vladimíra Zástěru jako osobu určenou pro jednání s pořizovatelem územního plánu.
Vyzýváme tímto občany Dobré Vody, aby si důkladně promysleli případné návrhy do nového územního plánu. V sekci "fomuláře" je již zveřejněn případný formulář na návrh těchto změn.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap
 
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou pro změnu hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "1673"
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one