Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, pohostinství a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...
Konkursní řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Dobrá Voda
Obec Dobrá Voda zastoupená starostou obce, Vladimírem Zástěrou vyhlašuje na základě § 166 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, Dobrá Voda 96, 594 51 Křižanov.

 
Požadavky: předpoklady pro výkon činnosti ředitel elky školy a odborná kvalifikace podle § 5 a 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.
Přihlášku s požadovanými doklady (viz příloha) zašlete v termínu do 29. 4. 2016 na adresu Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 103, 59451 Křižanov.
Ředitel/ka bude jmenovánla v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění účinném k datu jmenování. Obálku označit Konkurs ZŠ a MŠ - neotvírat!
.

Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změne územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci. Zastupitelstvo také určilo starostu obce pana Vladimíra Zástěru jako osobu určenou pro jednání s pořizovatelem územního plánu.
Vyzýváme tímto občany Dobré Vody, aby si důkladně promysleli případné návrhy do nového územního plánu. V sekci "fomuláře" je již zveřejněn případný formulář na návrh těchto změn.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap
 
Obecní brigáda - vyžínání v lese
Obecní úřad Dobrá Voda opětovně nabízí možnost brigáty v obecních lesích - vyžínání křovinořezem kolem stromků. Případní zájemnci se prosím hlaste na obecním úřadě. Děkujeme
 
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou pro změnu hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "4746"
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one