Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...

Vycházka po památných místech Dobré Vody
20. května všem nabízíme procházku krásným okolím Dobré Vody. Vyjdeme ve 14 hodin od kaple sv. Cyrila a Metoděje.
Druhá zastávka bude u Pařízkova kříže na Skalce /směr ke Kozlovu/. Odsud půjdeme ke kříži Vrbkových - u Obecníka. Dále budeme pokračovat do Pálenin, zde si prohlédneme první z obrázků. Další dva obrázky jsou po trase v lese. Ty si také prohlédneme a dál budeme pokračovat směrem k vodárně na Vápeníkách. Cestou ještě uvidíme dva kříže Janovských. Naše putování zakončíme u kříže u školy.
Na trase jsou sedátka, kde je možné si odpočinout a občerstvit se. Vycházka je vhodná i pro dříve narozené a rodiny s dětmi. Je třeba mít vhodnou obuv, místy se půjde po louce a poli! Na závěr vycházky si můžete dát pivko v klubu hasičů. Jste srdečně zváni!  
Při nepříznivém počasí vycházka nebude.
zastupitelstvo obce

.
Vodotryskový příměstský tábor na prázdniny 2018

Pořadatelem Vodotryskového příměstského táboru 2018 (dále jen „Tábor“) je Vodotrysk, z. s., Masarykovo náměstí 133, 594 51 Křižanov. Tábor probíhá každý pracovní den od 9. července 2018 do 31. srpna 2018 od 7:00 hodin do 15:00 hodin v sokolovně a v areálu za sokolovnou, příležitostně v Křižanově a jeho nejbližším okolí, při naplnění minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je 5, maximální počet účastníků je 41. Účastníkem se může stát každé dítě ve věku od 5 do 11 let., které bude přijato na základě úplně a správně vyplněné a podané Přihlášky účastníka.
Viz také facebookové stránky Volnočasového centra Křižanov:www.facebook.com/volcaskrizanov

Vodotryskový příměstský tábor 2018 - všeobecné podmínky  371.1kB (PDF)
Vodotryskový příměstský tábor 2018 - přihláška účastníka  293.83kB (PDF)
.

Prodej stavebních pozemků - II.etapa
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat pět stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
prodej pozemku II etapa 2.jpg
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

27.11.2016 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
7.12.2017 - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Dobrá Voda.
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "7734"
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one