Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...

Obecní zájezd 19. srpna 2017
První zastávka bude v Číhošti, zde si prohlédneme kostel. Číhošťský zázrakje událost, ke které došlo v této obci na přelomu let 1949 a 1950. Dále navštívíme zámek
v Českém Šternberku. Český Šternberk je gotický hrad přestavěný na zámek. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky a od roku 2008 také jako národní kulturní památka ČR. Třetí zastávka bude v Sázavě. Je to malé město, které má téměř 4 tisíce obyvatel a leží na řece Sázavě. Tady se naobědváme v restauraci "U Libora". Můžete si objednat: svíčkovou, guláš, vepřový řízek s vařeným bramborem sypaným petrželkou a kuřecí prsa na grilu s přírodní šťávou a rýží. Polévka bude hovězí vývar a nemusí se hlásit dopředu. Cenově jsou jídla do 120,- Kč a polévka za 27,- Kč. Po obědě si ještě prohlédneme Sázavský klášter a expozici sklářské hutě. Asi pro všechny bude velmi zajímavá prohlídka Čapího Hnízda. Čapí hnízdo je areál staveb, určený k rekreačním a odpočinkovým účelům, vlastní ho podle zdrojů, politik a podnikatel Andrej Babiš. Naše putování zakončíme ve Vlašimi. Vlašim je město a obec s rozšířenou působností v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Žije zde necelých 12 tisíc obyvatel. Tady si podle času prohlédneme zámecký park a zámek zvenku, na náměstí si posedíme a něco dobrého můžeme ochutnat v cukrárně nebo na zahrádce restaurace. Doplníme tím energii na zpáteční cestu. Pravděpodobný návrat bude asi ve 20 hodin.
Cena zájezdu pro naše občany je 150,- Kč za dospělou osobu a 50,- Kč za dítě a studenta.
Cena pro cizí dospělou osobu je 200,- Kč a za dítě a studenta 100,-Kč.
Přihlašovat se můžete na obecním úřadě každou středu, u paní Pokorné nebo paní Částkové kdykoliv do 10. srpna 2017. Můžete se přihlásit i emailem - j.castkova@seznam.cz nebo tel.733569323

Prodej stavebních pozemků - II.etapa


 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat šest stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
prodej pozemku II etapa.JPG
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

27.11.2016 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
 
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou pro změnu hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Opište prosím kontrolní kód "5682"
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one