Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...

Novoroční výšlap na Holý vrch
1. ledna 2019 jsme se vydali na tradiční výšlap na Holý vrch (kterého se letos konal již 21. ročník). Sešli jsme se ve 12:15 hod. u ,,hasičky.“  Z Dobré Vody se nás na cestu vydalo pouze 36, což bylo oproti loňskému roku výrazně méně, ale velký vliv na (ne)účast mělo nepříznivé počasí – poprchávalo a foukal poměrně silný vítr. Další občané se k nám ale přidali během cesty, někteří šli  vlastní trasou nebo jeli auty. Na Holém vrchu se tak nakonec sešlo 54 občanů Dobré Vody, které ani deštivé a větrné počasí neodradilo. Podobně menší účast občanů měly i ostatních obce. Dle odhadu se nás tak na kopci celkem sešlo zhruba 400. V cíli jsme se zahřáli dobrou gulášovou polévkou, jejíž příprava byla letos v naší režii – uvařily ji dobrovodské kuchařky a výdej byl s pánskou obsluhou. Nechyběla samozřejmě ani nějaká ta pálenka. Věřím, že všichni ti, kteří letošní výšlap absolvovali, měli dobrý pocit z toho, že nad nepřízní počasí zvítězili a tak trochu překonali sami sebe. Doufejme, že se příští rok počasí více vydaří a sejdeme se zde ve větším počtu.
Zastupitelstvo obce 
20190101_131739.jpg
20190101_125301.jpg
20190101_131704.jpg
20190101_131038.jpg

Tříkrálová sbírka
Dne 5.1.2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pro potřeby oblastní charity Žďár n.Sáz. I přes nepříznivé počasí bylo koledníků habaděj, dokonce je opět, díky nadílce sněhu, povozil pan Pekárek se svým koníkem Lordem.
Poděkování patří jak koledníkům, tam všem, kdo do sbírky ochotně přispívali.
Za rok opět nashledanou!
Milada Špačková
DSCN4124.JPG
DSCN4128.JPG
DSCN4130.JPG
.

Prodej stavebních pozemků - II.etapa
VŠE JIŽ PRODÁNO
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat pět stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
Dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.9.2018 se další záměr na prodej zbývajících 6-ti parcel prozatím vypisovat nebude.
prodej pozemku II etapa 4.jpg
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

27.11.2016 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
7.12.2017 - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Dobrá Voda.
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one