Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...

Sběrný dvůr Křižanov
Dle informací z Křižanova - se souladem s nově schválených provozním řádem sběrného dvora a dle nových předpisů - sběrný dvůr Křižanov již nadále nemůže vybírat nebezpečný odpad od občanů jiných obcí.
Toto omezení se týká pouze nebezpečného odpadu. Ostatní odpady sběrný dvůr Křižanov bude nadále přijímat.
JUDr. Pivoňková - tajemnice

 

Dětský den 9.9.2018
Velké poděkování za úžasný dětský den pořadatelům a všem účastníkům!
Všechny stanoviště byly perfektně připravené, počasí také velmi přálo a děti si velmi užili "svůj" den...

Ukázky lidových řemesel: Pradleny, Včelařství, Kovářství, Dřevorubci, Rybáři, Tesaři, Hrnčíři, Švadleny, Zedníci.... Výstava motorek, starých šlapacích kol, zvířatek, jízda na koni.
 
Celá fotogalerie dostupná zde:
.
Foto1.JPG
Foto2.JPG
Foto3.JPG
Foto4.JPG
Foto5.JPG
Foto6.JPG
Foto7.JPG
Foto8.JPG
Foto9.JPG
Foto10.JPG
Foto11.JPG
Foto12.JPG
Vítání občánků 22.9.2018
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k slavnostnímu zápisu a přivítání novorozených občánků do života. Vítání občánků se koná v zasedací místnosti kulturního domu v Dobré Vodě dne 22. 9. 2018  v 10 hodin.
Očekáváme Vás s Vaším děťátkem.           
Pozvanka.JPG
.

SDH pořádá koncert skupiny KERN
SDH Dobrá Voda pořádá dne 19.10.2018 v KD Pikárec koncert skupiny KERN. Předkapela RENOVACE ROCK.
Vstupné v předprodeji 200Kč. Možnost zakoupit v Křižanově ve stavebninách Stylstav nebo v Nápoje Měřín.
plakat_kern_SDH.jpg

Vycházka ke kamenu do Urbanic 2.9.2018
Již pojedenácté jsme šli uctít památku zaniklé vsi v Urbanicích. 2. září ve 13 hodin jsme se shromáždili u hasičky a vyrazili do Urbanic. Počasí nám vyšlo, nepršelo a bylo docela teplo. U památného kamene bylo vše připraveno, lavičky k sednutí, malé občerstvení a hudebníci – pan Kaštan a Míša Matula. Na začátku programu nám řekl pár slov pan starosta, poté jsme položili květiny ke kamenu a zapálili svíčku občanům zaniklé vsi. I letos jsme poprosili pana Ing. Hromka o příspěvek. Historie okolí Dobré Vody a okolních vesnic je jeho velkým koníčkem, a tak nám opět zajímavě o historii těchto míst povyprávěl. Na závěr jeho povídání jsme uctili památku občanů Urbanic minutou ticha. Moc panu Hromkovi děkujeme. Po pěkném jeho povídání nám zahráli k poslechu i tanci, již zmínění muzikanti. Také jim moc děkujeme. Celé toto posezení u kamene bylo korunováno malým občerstvením, podávaly se koláčky, pivo a limonády a také něco málo na zahřátí. Je třeba zmínit, že každá akce musí být připravena, a tak děkujeme zastupitelům, kteří zabezpečili její zdárný průběh. Pan Špaček přivezl svým autem vše potřebné; lavičky, občerstvení i muzikanty. Starosta obce pan Zástěra upravil prostor u kamene a paní Částková a pan Kubiš zorganizovali celou akci. Děkujeme všem občanům a ostatním příznivcům (bylo nás tady letos méně, jenom 29), že jsou této akci nakloněni a nezapomínají na ty, kteří tu byli dávno a dávno před námi! Doufáme, že i v příštím roce půjdeme vycházkou ke kamenu do Urbanic!
Fotky viz: https://photos.app.goo.gl/4HkGc23rCd47N9u56

Za zastupitelstvo obce Částková Jiřina

 

COOP prodejna v Dobré Vodě
Upozornění: Od pondělí 6.8. do pondělí 13.8. bude místní prodejna z důvodu dovolené uzavřena. Znovu otevřeno bude od úterý 14.8.

Prodejce paní Tůmová. Provozní doba prodejny je následující:
Pondělí:  6:30 – 10:30
Úterý:      6:30 – 10:30
Středa:    6:30 – 10:30  +  15:00 – 18:00
Čtvrtek:   6:30 – 10:30  +  15:00 – 18:00
Pátek:      6:30 – 10:30  +  15:00 – 18:00
Sobota:    6:30 – 10:00
 
.

Prodej stavebních pozemků - II.etapa
VŠE JIŽ PRODÁNO
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat pět stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
Dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.9.2018 se další záměr na prodej zbývajících 6-ti parcel prozatím vypisovat nebude.
prodej pozemku II etapa 4.jpg
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

27.11.2016 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
7.12.2017 - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Dobrá Voda.
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one