Hlavní stránka

Vítej­te na webo­vých strán­kách obce Dobrá Voda
 
         Znak Dobré VodyObec Dobrá Voda leží v nad­moř­ské výšce 560 metrů. První pí­sem­ná zprá­va po­chá­zí z již roku 1250. Obec se na­chá­zí v jednou z  nej­hez­čích koutů Vy­so­či­ny a v současnosti má 340 obyvatel. Od roku 2010 má také zaregistrovaný znak, který vychází z původní pečetě obce. V obci se nachází škola do 5-té třídy a školka s dětským hřištěm, menší fotbalové hřiště, kaplička vysvěcena Sv. Cyrilovi a Metodějovi, klubovna SDH a je zde také velký kulturní sál. Více v sekci " O Obci"...

COOP příjme prodavačku
COOP družstvo Velké Meziříčí přijme PRODAVAČE/KU na plný pracovní úvazek pro provozovnu DOBRÁ VODA. Nástup možný IHNED.
Požadujeme:
Výuční list nebo praxe v oboru výhodou
Vztah k zákazníkům
Spolehlivost a příjemné vystupování
Komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost

V případě zájmu zasílejte své životopisy pí. Zemanové na adresu:  zemanova.vl@seznam.cz nebo kontaktujte telefonicky na číslo +420 777 778 202. Více informací naleznete na http://www.coopvelmez.cz/kariera/1159-dobra-voda-inzerat

Čistá VYSOČINA 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádat úklid okolo komunikací v rámci akce Čistá Vysočina dne 12.4.2019 od 16,00 hodin.

Beseda - historie státu
V pátek 25.1 se konala v KD Dobrá Voda besedya na téma historie státu od Habsburků po vznik Československa /ing.Hromek/, beseda nad obecními a školními kronikami a dobovými fotografiemi /Mgr.Marie Pokorná/. Nechybělo dobré občerstvení, které zajišťovala p.Jiřina Částková.
Do akce se organizačně zapojila i  knihovnice Marcela Drápelová.
Na některých fotkách jsme naše dřívější spoluobčany poznávali lehce, někde se nám to také ale nepodařilo, bohužel!
Sešlo se nás na 40, nakonec jsme se všichni pobavili zpěvem a hudbou s harmonikou p.Fr.Śtěpánka a p. Jardy Kaštana. Bylo to moc pěkné setkání, přáním všech zúčastněných bylo, aby takových besed bylo více! Pokud bude zájem z řad občanů, určitě to nebude problém.
Další je plánovaná na sobotu 16.února v 17 hodin, s naším spoluobčanem, panem  Van der Tolem o Holandsku, jeho práci tady u nás atd., určitě rovněž velice zajímavé téma, přijďte.
Milada Špačková,kronikářka obce
 
.

Prodej stavebních pozemků - II.etapa
VŠE JIŽ PRODÁNO
Zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 2.6.2017 projednalo podmínky prodeje stavebních pozemků II. etapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodat pět stavebních pozemků za cenu 420,-- Kč/m2, s tím, že smluvně bude sjednáno předkupní právo obce do doby kolaudace stavby. Pokud dojde ke kolaudaci rodinného domu do 4 let od prodeje pozemku, bude kupujícímu vrácena částka 50,-- Kč/m2. Pokud stavba nebude zahájena do dvou let od prodeje pozemku, má kupující povinnost pozemek prodat zpět obci. Budou se prodávat pozemky viz plánek níže. Podrobnosti a informace poskytne obecní úřad v úřední hodiny.
Dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.9.2018 se další záměr na prodej zbývajících 6-ti parcel prozatím vypisovat nebude.
prodej pozemku II etapa 4.jpg
.


Nový územní plán obce Dobrá Voda
Zastupitelstvo obce Dobrá Voda na svém zasedání dne 18.3.2016 rozhodlo o změně územního plánu obce Dobrá Voda. Toto rozhodnutí bylo přijato především z důvodu plánované výstavby čistírny odpodních vod (ČOV) a s tím spojené budování kanalizace v obci.

Územně plánovací dokumentace - Dobrá Voda:
http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici/1227-dobra-voda#belowmap

27.11.2016 - Projednání návrhu zadání Územního plánu Dobrá Voda - Veřejná vyhláška.
5.4.2017 - Zadání zpracování Územního plánu Dobrá Voda firmě Ing.Arch.Janu Psotovi, Studio P, ze Žd'áru nad Sázavou, schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 5.4.2017
7.12.2017 - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu obce Dobrá Voda.
Internetové stránky SDH:
Na adrese http://hasicidv.7x.cz jsou dostupné stránky hasičů - informace, fotky atd.
Na adrese http://hasicidv.zonerama.com jsou hasičské fotky
Matěj Klapal
Obecní úřad Dobrá Voda
Dobrá Voda 103
594 51  Křižanov


e-mail: dobravoda@tiscali.cz
Tel.: 725 101 282
e-podatelna: e-podatelna
OBEC DOBRÁ VODA - netkatalog.czMěstské, obecní úřady - netkatalog.cz
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Oficiální stránky obce Dobrá Voda u Křižanova

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či dotazů kontaktujte administrátora stránek.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one